Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

GRANICA ROLNO-LEŚNA I DARNIOWO-POLOWA
W SUDETACH

 

Opracowanie „Kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach" zawiera informacje o formach użytkowania terenu na obszarach górskich i zalecanej zmianie sposobu użytkowania, tj. o przeznaczeniu terenów pod zalesienie lub zadarnienie.

 

Wynikiem jest numeryczna baza danych opracowana na podkładzie topograficznym w skali 1:10 000 w układzie „1965", która składa się z następujących elementów:

  • podział administracyjny (gminy, powiaty) oraz granice obrębów,
  • pokrycie terenu,
  • gleby,
  • NMT (numeryczny model terenu),
  • mapa waloryzacji końcowej.

Mapa waloryzacji końcowej jest mapą na której określono powierzchnię użytków rolnych zakwalifikowanych do zmiany użytkowania: użytki rolne na lasy i grunty orne na użytki zielone, a także propozycję wydzielenia granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach w oparciu o czynniki topograficzne i glebowe.

Baza może stanowić podstawę zagospodarowania terenów górskich, służyć celom racjonalnego wykorzystana ziemi, a także do planowania przestrzennego i rozwoju turystyki.

 

Formy udostępniania:

  • w postaci wektorowej,
  • w postaci wydruku ploterowego