Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK), w imieniu Marszałka Województwa, udostępnia materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:

1. Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

2. Standardowe Opracowania Kartograficzne - Mapa Topograficzna 1 : 10 000

3. Niestandardowe opracowania topograficzne:

a.   mapy w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 00,

1:10 000 UKŁAD 1965

1:10 000 UKŁAD 1942

1:10 000 UKŁAD 1992

1:25 000 UKŁAD 1965

1:50 000 UKŁAD 1965

1:50 000 UKŁAD 1992

1:100 000 UKŁAD GUGIK'80

b.   mapa wektorowa poziomu 2 – Vmap L2,

c.   baza danych obiektów topograficznych (BDOT,

d.   rastry na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k).

4. Wojewódzkie zestawienie danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

5. Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne:

a.   mapa hydrograficzna w skali 1:50 000,

b.   mapa sozologiczna w skali 1:50 000,

c.   mapa glebowo-rolnicza w skalach 1:5 000 i 1:25 000,

d.   mapa Podziału Administracyjnego Województwa Dolnośląskiego w skali 1:200 000,

e.   opracowanie „Granica rolno-leśna i darniowo-polowa w Sudetach",

f.   Baza Danych Obiektów Użyteczności Publicznej,

g.   mapa erozji wodnej powierzchniowej i wietrznej,

h.   mapa stanu zmian własności gleb użytkowanych rolniczo,

i.   opracowanie obiektów rzeźby terenu,

j.   opracowanie „Ocena wody w glebie i zagrożenie suszą w oparciu o bilans wodny",

k.  mapa obwodów łowieckich.

 

WODGiK  
czynny jest w godz.:
Pn - Pt   7:30 - 15.30
Sprzedaż map i wydawnictw prowadzona jest w godz.:
Pn - Pt   8.00 - 15.00
   

Kierownik WODGiK:  71 782 92 57

 

Informacja: 71 782 92 52
Faks:  71 782 92 55
www.wgik.dolnyslask.pl
wodgik@dolnyslask.pl