Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIONE MATERIAŁY
WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Na podstawie art. 40d. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.) opłata za udostepnienie materiałów zasobu  jest iloczynem stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących.

Wysokość stawek podstawowych stosowanych przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu - plik do pobrania

 

W Dokumencie Obliczenia Opłaty kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że:

  • mniej niż 5 groszy pomija się, 
  • 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Stawki podstawowe wynikają z załącznika do ustawy z 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.)

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.