Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

Zasady numeracji map

podzial_u65UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH PŁASKICH „1965"

Przykładową sekcją jest arkusz w kształcie prostokąta w skali 1:50 000 o godle (symbolu) 453.3. Wymiary takiej sekcji wynoszą 40 x 64 cm, co odpowiada wartościom w terenie 20 x 32 km.
Numeracja arkuszy w skalach większych wynika z każdorazowego podziału na 4 części w sposób pokazany na rysunku obok.

 

 

 

 

 

podzial_u92UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH „1942", „1992"

Tutaj zasady są podobne jak dla układu „1965". Jako arkusz wyjściowy przyjęliśmy sekcję w skali 1:50 000 o godle M-33-47-A. Oparty jest on o siatkę geograficzną o wymiarach 10 x 15 minut. Skutkuje to tym, że każdy arkusz ma inny wymiar i kształt. Numeracja arkuszy w skalach większych wynika z każdorazowego podziału na 4 części w sposób pokazany na rysunku obok.