Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

ORTOFOTOMAPA

 

Ortofotomapa jest to przetworzone zdjęcie lotnicze, poddane korekcji geometrycznej. Proces ten powoduje brak zniekształceń terenu oraz jednolitą skalę dla całego obszaru przedstawionego na obrazie.

Ortofotomapa prezentuje w najbardziej rzeczywisty sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu, czego nie oddaje tradycyjna mapa. Obecnie ortofotomapy wykonywane są z rozdzielczością terenową  wynoszącą  10 cm, co daje możliwość precyzyjnego identyfikowania obiektów.
Ortofotomapa może być wykorzystywana jako oddzielna warstwa w systemach geograficznych i stanowić tło dla planowania przestrzennego lub do tworzenia opracowań tematycznych.
 
 

2015/2016 RGB

2015/2016 CIR

 
 

2004

2009-2010

2011-2013

2014

 

W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostępne są:
  • Ortofotomapa z 2016 roku dostępna jest w plikach TIFF, w  układzie współrzędnych  płaskich prostokątnych „PL-1992", skali 1:5 000, rozdzielczość terenowa 25 cm, w barwach rzeczywistych (RGB) oraz w barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni (CIR). Orofotomapa nie jest dostępna dla całego województwa dolnośląskiego. Pokrycie arkuszami ortofotomapy znajduje się tutaj.
  • Ortofotomapa z 2015 roku dostępna jest w plikach TIFF, w  układzie współrzędnych  płaskich prostokątnych „PL-1992", skali 1:5 000, rozdzielczość terenowa 50 cm, w barwach rzeczywistych (RGB) oraz w barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni (CIR). Orofotomapa nie jest dostępna dla całego województwa dolnośląskiego. Pokrycie arkuszami ortofotomapy znajduje się tutaj.
  • ortofotomapa wielobarwna z roku 2014  - opracowana na podstawie kolorowych wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych o rozdzielczości terenowej 10 cm. Ortofotomapa jest dostępna dla obszaru całego województwa,
  • ortofotomapa wielobarwna z lat 2011-2013  - opracowana na podstawie kolorowych wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych wykonanych w ramach projektu „Informatyczny  System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) o rozdzielczości terenowej 10 cm. Ortofotomapa została opracowana dla wybranych obszarów zurbanizowanych narażonych na wystąpienie nadzwyczajnych zagrożeń, w szczególności powodzi,
  • ortofotomapa wielobarwna z lat 2009-2010 - opracowana na podstawie kolorowych zdjęć lotniczych wykonanych w skali 1:26 000 o rozdzielczości terenowej 50 cm,
  • ortofotomapa jednobarwna z 2004 roku -  opracowana na podstawie czarnobiałych zdjęć lotniczych wykonanych w skali 1:26 000 o rozdzielczości terenowej 50 cm.
 

 

przykładowy arkusz ortofotomapy z 2004»