Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

MAPA GLEBOWO-ROLNICZA

SKALA 1:25 000

 

Mapa glebowo-rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego. Zawiera także syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby.

Treść mapy stanowią:

  • kompleksy rolniczej przydatności gleb,
  • typy genetyczne gleb,
  • skład mechaniczny warstw profilu glebowego.

Kompleksy rolniczej przydatności gleb zostały wydzielone na podstawie: 

  • budowy profilu glebowego,
  • warunków klimatycznych, usytuowania w terenie,
  • stosunków wilgotnościowych.

 

Baza mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 25 000 zawiera:

  • profile glebowe (miejsca lokalizacji próby profilu glebowego),
  • wydzielenia konturów glebowych wraz z atrybutami określającymi rodzaj kompleksu przydatności rolniczej gleby, typ i podtyp genetyczny gleby oraz skład mechaniczny warstw w profilu glebowym. 

 

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 jest wykorzystywana do różnego rodzaju analiz przestrzennych; przy określaniu kierunków rozwoju wsi, planowaniu przestrzennym, ochronie gleb i ich waloryzacji oraz rejonizacji upraw. Jej zastosowanie wykracza również poza potrzeby rolnictwa. Jest pomocna przy prowadzeniu prac ziemnych budowlanych, przekształcaniu działki rolnej lub leśnej w budowlaną, projektowaniu dróg.

Wektorowy format mapy umożliwia szerokie jej zaimplementowanie w systemach informacji przestrzennej, przy podejmowaniu decyzji w sprawie racjonalnego rozwoju i ochrony obszarów wiejskich. Podstawą opracowania map są materiały zebrane podczas gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz prac terenowych. Przy ich tworzeniu wykorzystuje się informacje geologiczne, geomorfologiczne i hydrograficzne.

Formy udostępniania: 

  • w postaci wektorowej,
  • w postaci wydruku ploterowego (na podkładzie topograficznym).

Przykładowy wydruk arkusza dostępny jest tutaj.

Fragment mapy glebowo-rolniczej

Fragment bazy danych mapy glebowo-rolniczej