Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

SKALA 1:100 000

UKŁAD „GUGiK80"

 

Mapa została opracowana dla obszaru całego województwa dolnośląskiego. Stan aktualności opracowania to lata 1980-85. Podział na arkusze oparty jest o siatkę kartograficzną.

Formy udostępniania:

  • w postaci rastrowej,
  • w postaci wydruku ploterowego,
  • mapa drukowana.

mapa przeglądowa w wersji do druku

przykładowy arkusz