Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

SKALA 1:10 000

UKŁAD „1992"

 

 

Dla województwa dolnośląskiego opracowano 261 arkuszy, które obejmują przede wszystkim tereny zurbanizowane. Stan aktualności opracowania to lata 1995-98.  

Formy udostępniania:

  • w postaci rastrowej,
  • w postaci wydruku ploterowego,
  • mapa drukowana płaska,
  • mapa drukowana składana.

mapa przeglądowa w wersji do druku
przykładowy arkusz