Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

SKALA 1:10 000

UKŁAD „1965"

 

Dla obszaru całego województwa dolnośląskiego została opracowana mapa w postaci jednobarwnej. Stan aktualności mapy to lata 1981-88.

Formy udostępniania:

  • w postaci rastrowej (raster o pełnej treści),
  • w postaci rastrowej (raster rzeźby terenu),
  • w postaci rastrowej (raster sytuacji),
  • w postaci wydruku ploterowego (jednokolorowy lub dwukolorowy: sytuacja w kolorze czarnym, rzeźba w kolorze brązu).

 

mapa przeglądowa w wersji do druku

przykładowy arkusz