Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE

 

  • tradycyjne papierowe mapy topograficzne oraz ich rastrowa postać,
  • opracowania cyfrowe o treści odpowiadającej mapie topograficznej. 

Przy wyborze map topograficznych jako materiałów źródłowych dla innych prac kartograficznych, należy brać pod uwagę ich podstawy matematyczne (skale, elipsoidy, odwzorowania i systemy współrzędnych, dokładność) oraz treść, poprawność geograficzną i aktualność.