Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

Wybrane przepisy regulujące funkcjonowanie

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz udostępniania danych
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2020. poz 276 ze zm.)
 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2020  poz. 177)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013 poz. 1183)

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.  w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2019 poz. 2494)
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642)

 

Ponadto aktualny wykaz obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii dostępny jest na stronie http://www.gugik.gov.pl/prawo