RPO 2014-2020

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Przepisy prawne

Akty prawne stanowiące podstawę działalności dla Geodety Województwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2015, poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010, Nr 76, poz. 489 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1114)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 909)

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2014 , poz. 700 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.)

Rozporządzenia wykonawcze do ww. Ustaw

Zarządzenie Nr 34/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Geodety Województwa

 

 

Wydział Geodezji i Kartografii jest jednostką organizacyjną, funkcjonującą w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wydział wykonuje zadania:

  • Marszałka Województwa w zakresie geodezji i kartografii, określone w ustawie  Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Marszałka Województwa jako organu administracji odpowiedzialnego za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • Marszałka Województwa jako podmiotu publicznego realizującego zadania publiczne w zakresie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
  • Samorządu Województwa w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z ustawą  o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zlecone z zakresu administracji rządowej,
  • Samorządu Województwa w zakresie scalania i wymiany gruntów zgodnie z ustawą o scalaniu w wymianie gruntów.