Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłaszamy II edycję konkursu „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej"!

Konkurs trwa od 16. listopada 2017 roku do 28. lutego 2018 roku.

 

Aby wziąć udział w konkursie:

  1. Stwórz kompozycję mapową przedstawiającą dowolne aspekty przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej mapy powinna odnosić się do  procesów i zmian zachodzących w przyrodzie niezależnie od działalności człowieka jak i dzięki działalności człowieka (tj. do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych).
  2. Pracuj przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy Esri (istnieje możliwość wykorzystania 60-dniowej darmowej wersji testowej oprogramowania -  http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial).
  3. Skomponuj jedną lub kilka warstw graficznych (powiązanych tematycznie). Obiekty na warstwach mogą być reprezentowane przez punkty, linie lub poligony wraz z tabelami atrybutów.
  4. Obejmij zasięgiem obszar całego województwa dolnośląskiego lub jego część
    (obszar nie mniejszy niż 5 sąsiadujących ze sobą powiatów).
  5. Wykorzystaj gotowy podkład mapowy udostępniony przez Organizatora w postaci WMS-a.

WMS:

http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_miejscowosci/MapServer/WMSServer

http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMSServer

WMTS:

http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMTS

  1. Prześlij mailowo na adres organizatora (gisday.wroc@gmail.com) pracę w postaci skompresowanego pliku .zip lub .rar. Powinien on zawierać wszystkie pliki .shp (shapefile) tworzące kompozycję, wizualizację kompozycji w pliku o rozszerzeniu .mxd oraz biblioteki stylów (jeżeli zostały utworzone przez Uczestnika).

 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny tutaj.