Aktualności

Nowy moduł "Mapy Historyczne"

Moduł zawiera mapy archiwalne dla obszaru Dolnego Śląska. Do modułu sukcesywnie dodawane będą...

Nowa ORTOFOTOMAPA na Geoportalu Dolny Śląsk

Do Geoportalu Dolny Śląsk do modułu „Ortofotomapy" zostały dodane nowe arkusze ortofotomapy...

Nowe arkusze KARTO10k z 2016 roku

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze...

Nowe arkusze ortofotomapy z 2016 roku

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze...

Konferencja Impuls 2017 za nami

Szanowni Państwo Za nami IV edycja konferencji „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM...

Nowy moduł mapowy „Piękna Wieś Dolnośląska”

Na Geoportalu Dolny Śląsk dostępny jest nowy moduł mapowy „Piękna Wieś Dolnośląska". ...

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Materiał TVP Wrocław na temat
Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Informujemy, że dnia 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznegoW związku ze zmianami w ustawie procedura udostępniania materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest następująca:

1. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na druku zgodnym z rozporządzeniem.
2. Wystawienie przez WODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty.
3. Wniesienie przez Wnioskodawcę należnej opłaty.
4. Wydanie przez WODGiK  Wnioskodawcy materiałów zasobu wraz z licencją określającą zakres uprawnień Wnioskodawcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

W konsekwencji powyższych zmian od 12 lipca 2014 r. WODGiK Wrocław nie wystawia rachunków, nie udziela zezwoleń Marszałka na rozpowszechnianie materiałów z zasobu. Dotychczasową funkcję zezwoleń pełnią licencje.