Geoportal Dolny Śląsk wspiera "FIGURKĘ"

córeczkę naszego kolegi Tomasza Figurskiego
pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii

www.inga-figurka.pl

Aktualności

Aktualizacja modułu „Dziedzictwo kulinarne"

Jeśli chcecie się dowiedzieć gdzie na Dolnym Śląsku produkowana jest chałwa lniana, sok...

Sprawozdanie roczne RRW-11 za 2016 rok

Poniżej znajduje się wzór obowiązującego arkusza, który należy stosować do przygotowania...

Nowa ortofotomapa z 2015 roku.

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przyjęta ortofotomapa wykonana...

Aktualizacja modułu mapowego „Gospodarka odpadami”

Dnia 22 grudnia 2016r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki...

Wrocławski GISDAY 2016

W dniu 16 listopada 2016 r. Wydział Geodezji i Kartografii UMWD aktywnie uczestniczył w...

GISDAY 2016

Już 16 listopada 2016 r. III edycja Wrocławskiego Dnia Systemów Informacji Geograficznej –...

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Materiał TVP Wrocław o scaleniach gruntów w woj. dolnośląskim
Program „Teraz Wieś"

Materiał TVP Wrocław na temat
Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Informujemy, że dnia 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznegoW związku ze zmianami w ustawie procedura udostępniania materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest następująca:

1. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na druku zgodnym z rozporządzeniem.
2. Wystawienie przez WODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty.
3. Wniesienie przez Wnioskodawcę należnej opłaty.
4. Wydanie przez WODGiK  Wnioskodawcy materiałów zasobu wraz z licencją określającą zakres uprawnień Wnioskodawcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

W konsekwencji powyższych zmian od 12 lipca 2014 r. WODGiK Wrocław nie wystawia rachunków, nie udziela zezwoleń Marszałka na rozpowszechnianie materiałów z zasobu. Dotychczasową funkcję zezwoleń pełnią licencje.