Geoportal Dolny Śląsk wspiera "FIGURKĘ"

córeczkę naszego kolegi Tomasza Figurskiego
pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii

www.inga-figurka.pl

Aktualności

Konferencja prasowa - Geoportal Dolnego Ślaska

Dnia 24.05.2016 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Cezarego Przybylskiego...

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Materiał TVP Wrocław o scaleniach gruntów w woj. dolnośląskim
Program „Teraz Wieś"

Materiał TVP Wrocław na temat
Bazy Danych Obiektów Topograficznych

UWAGA

 1. Informujemy, że z dniem 12 lipca 2014 roku zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897), która uchyla art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mówiący o udzielaniu zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.
  Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy „Wnioski złożone na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 1 (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne) w brzmieniu dotychczasowym, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy, pozostają bez rozpatrzenia.".
  Ze względów proceduralnych wnioski, składane w trybie art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, od dnia 10 lipca pozostaną bez rozpatrzenia.
   
 2. W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2014 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) i koniecznością dostosowania systemów i procedur do nowych zasad udostępniania zasobu wojewódzkiego, informujemy że w dniach 14-18 lipca 2014 roku Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu będzie przyjmował TYLKO zlecenia na udostępnienie zasobu, a ich realizacja nastąpi od dnia 21 lipca br. Wnioski można składać osobiście. Za utrudnienia przepraszamy! Wniosek do pobrania tutaj.
   
 3. Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 lipca 2014 roku WSTRZYMANE jest udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pośrednictwem aplikacji SKLEP ON-LINE. Czasowe zawieszenie działania aplikacji podyktowane jest koniecznością dostosowania funkcjonalności programu do obowiązujących przepisów prawa (USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych) w zakresie m.in. nowych procedur udostępniania materiałów zasobu oraz naliczania opłat.
   
 4. Jak już informowaliśmy z dniem 12 lipca 2014 roku zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).  W związku ze zmianami w ustawie procedura udostępniania materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie następująca:

1. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na druku zgodnym z rozporządzeniem.
2. Wystawienie przez WODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty.
3. Wniesienie przez Wnioskodawcę należnej opłaty.
4. Wydanie przez WODGiK  Wnioskodawcy materiałów zasobu wraz z licencją określającą zakres uprawnień Wnioskodawcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

W konsekwencji powyższych zmian od 12 lipca 2014 r. WODGiK Wrocław nie będzie wystawiał rachunków, nie będą też udzielane zezwolenia Marszałka na rozpowszechnianie materiałów z zasobu. Dotychczasową funkcję zezwoleń pełnić będą licencje.

W związku z powyższym termin realiazcji zamowień może ulec wydłużeniu.