Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

STANDARDOWE OPRACOWANIE KARTOGRAFICZNE - mapa topograficzna 

 

W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostępnych jest 282 cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000, opracowanych w 2015 i 2016 roku dla części województwa dolnośląskiego. 

Fragment arkusza mapy topograficznej w skali 1:10 000 (KARTO10k)

Mapy udostępniane są w postaci:

 • wektorowej,
 • rastrowej,
 • kolorowego wydruku ploterowego.

Dostępne formaty danych rastrowych:

 • GeoTIFF (arkusze przycięte bez ramki i treści pozaramkowej):
  • w układzie PL-1992
  • w układzie PL-UTM
 • TIFF (arkusze z ramką i treścią pozaramkową)
 • PDF (arkusze z ramką i treścią pozaramkową).

Arkusze udostępniane w formacie GeoTIFF są przygotowane do użycia w programach GIS (np. ESRI, Geomedia).

Arkusze udostępniane w formatach TIFF i PDF są przygotowane do użycia w programach graficznych lub DTP (np. Corel, Adobe).

Treść standardowego opracowania kartograficznego KARTO10k stanowią:

 • obiekty z bazy BDOT10k przedstawione za pomocą symboli kartograficznych,
 • nazwy i opisy objaśniające, wygenerowane na podstawie danych z BDOT10k oraz PRNG,
 • obiekty rzeźby terenu,
 • elementy pozaramkowe.

Aktualność danych to 2015 i 2016 rok.

Szczegółowe zasady tworzenia i wizualizacji obiektów określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (D.U. 2011, Nr 279, poz.1642).

 

Dokładny zasięg 282 arkuszy map topograficznych KARTO10k

przykładowy arkusz

mapa przeglądowa w wersji do druku