Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

STAN I ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO

SKALA 1:25 000

Baza charakteryzuje przestrzeń rolniczą pod względem warunków glebowo-przyrodniczych. Opracowanie wykorzystywane jest m.in. do podejmowania decyzji związanych z ochroną gleb oraz planowaniem przestrzennym na obszarach wiejskich.

Baza zawiera informacje dotyczące: 
 • klasyfikacji zanieczyszczenia gleb siarką oraz metalami (ołowiem, niklem, kadmem, miedzią, cynkiem),
 • zawartości metali śladowych (cynku, ołowiu, niklu, kadmu, miedzi) i siarki,
 • zawartości materii organicznej, 
 • zmiany zawartości próchnicy,
 • zmiany odczynu gleby,
 • zawartości składników przyswajalnych dla roślin (fosfor, magnez, potas),
 • użytkowania terenu,
 • potrzeby wapnowania,
 • wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 
Formy udostępniania:
 • w postaci wektorowej,
 • w postaci wydruku ploterowego (na podkładzie topograficznym).
 • 1.       Klasyfikacja zanieczyszczenia gleb cynkiem

  2.       Klasyfikacja zanieczyszczenia gleb kadmem

  3.       Klasyfikacja zanieczyszczenia gleb miedzią

  4.       Klasyfikacja zanieczyszczenia gleb niklem

  5.       Klasyfikacja zanieczyszczenia gleb ołowiem

  6.       Klasyfikacja zanieczyszczenia gleb siarką

  7.     Prognoza zmian zawartości materii organicznej w powierzchniowej warstwie gleb w latach 2007-2020

  8.       Zawartość materii organicznej w powierzchniowej warstwie gleb

  9.       Mapa klas zasobności gleb w fosfor

  10.   Mapa klas zasobności gleb w magnez

  11.   Mapa klas zasobności gleb w potas

  12.  Mapa użytkowania terenu

  13.  Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  14.  Pilność wapnowania gleb

  15.  Potrzeby wapnowania gleb

  16.  Zawartość cynku w powierzchniowej warstwie gleb

  17.  Zawartość kadmu w powierzchniowej warstwie gleb

  18.  Zawartość miedzi w powierzchniowej warstwie gleb

  19.  Zawartość niklu w powierzchniowej warstwie gleb

  20.  Zawartość ołowiu w powierzchniowej warstwie gleb

  21.  Zawartość siarki w powierzchniowej warstwie gleb

  22.  Mapa odczynu gleb 2000 - 2003

  23.  Mapa odczynu gleb 2004 - 2006

  24.  Zmiana odczynu gleb w latach 2000 - 2006

 

 

Fragment mapy klasyfikacji zanieczyszczenia gleb siarką (okolice Strzegomia)

Fragment mapy klasyfikacji zanieczyszczenia  gleb miedzią (okolice Łomnicy)

Fragment mapy klasyfikacji zanieczyszczenia gleb ołowiem (okolice Jeleniej Góry)

Fragment mapy zasobności gleb w potas (okolice Bolkowa)

Fragment mapy zasobności gleb w magnez  (okolice Bolkowa)

Fragment mapy zasobności gleb w fosfor (okolice Bolkowa)

Fragment mapy zawartości próchnicy w  glebie (okolice Jawora)

Fragment mapy zmiany zawartości próchnicy w  glebie (okolice Jawora)

Fragment mapy odczynu gleby w latach 2000-2003 (okolice Świebodzic)

Fragment mapy odczynu gleby w latach 2004-2006 (okolice Świebodzic)

Fragment mapy zmian odczynu gleby w latach 2000-2006 (okolice Świebodzic)

Fragment mapy pilności wapnowania gleb (okolice Dobromierza)

Mapa waloryzacji gmin (Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej)

w województwie dolnośląskim