RPO 2014-2020

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dnia 16 maja 2019 roku

Uruchomiona została nowa odsłona Geoportalu Dolny Śląsk wraz z nowymi e-usługami:

 • E-usługa tworzenia i zgłoszenia map - narzędzia za pomocą którego użytkownik może opracować własną mapę, a następnie zgłosić swoje opracowanie do udostępnienia go innym użytkownikom na Geoportalu Dolny Śląsk;
 • E-usługi dotyczącej jakości danych – pozwalającej na zgłoszenie błędnych lub nieaktualnych danych w zasobach WODGiK oraz Wojewódzkich Bazach Danych;
 • E-usługi zgłoszenia błędnego działania urządzeń melioracji wodnych – pozwalającej za pomocą prostego formularza poinformować odpowiednie służby o awarii urządzenia melioracji wodnej na terenie województwa dolnośląskiego;
 • E-usługi pozyskania danych z Wojewódzkich Baz Danych – pozwalającej na zamówienie w prosty i szybki sposób danych z Wojewódzkich Baz Danych

Dnia 1 maja 2019 roku

Swoją premierę miała aplikacja mobilna Geoportal Dolny Śląsk. Aplikacja ta zapewnia dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych z obszaru Województwa Dolnośląskiego oraz umożliwia:

- wyświetlanie mapy udostępnianej przez kafelkowane usługi danych przestrzennych UMWD,
- nawigację w oknie mapy – przesuwanie, pomniejszanie, powiększanie widoku mapy,
- wykorzystanie sygnału GPS - rejestrowanie i zapisywanie trasy, zbliżanie do aktualnej lokalizacji, dynamiczne przesuwanie mapy na podstawie zmieniającej się lokalizacji,
- wyszukiwanie adresów,
- pomiary długości i powierzchni na mapie,
- dodawanie zewnętrznych usług WMS.

Dnia 16 listopada 2018 roku

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchomił e-usługę umożliwiającą zamawianie danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dostępna jest na ona poprzez stronę https://mapy.dolnyslask.pl/.

Skorzystanie z usługi wymaga zarejestrowania się jako użytkownik e-usługi. Zalogowany użytkownik może składać wnioski o odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie danych i dokonywać opłat z wykorzystaniem usługi płatności internetowych Paybynet. Zamówione dane będą dostępne do odbioru również poprzez stronę https://mapy.dolnyslask.pl/.

Dnia 7 listopada 2018 roku

Do tej pory na Geoportalu Dolny Śląsk zostało opublikowane 17 nowych modułów mapowych, które powstały w ramach działań związanych z realizowanym projektem (Zadanie 4: Rozbudowa geoportalu).

Tematy opublikowanych danych są następujące:

 1. Lokalne Grupy Działania
 2. Piękna Wieś Dolnośląska
 3. Imprezy kulinarne
 4. Obiekty agroturystyczne i zagrody edukacyjne
 5. Aglomeracje ściekowe
 6. Mienie województwa
 7. Dofinansowanie straży pożarnej
 8. Ochrona przyrody
 9. Plany urządzeniowo-rolne gmin
 10. Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa
 11. Ewidencja wód i urządzeń wodnych
 12. Podział fizycznogeograficzny
 13. Szlaki kajakowe
 14. Szlaki podziemne
 15. Szlaki rowerowe
 16. Szlaki motocyklowe
 17. Kolej

Wszystkie wymienione wyżej opracowania można zobaczyć wchodząc na stronę www.geoportal.dolnyslask.pl.

Dnia 22 października 2018 roku

Dokonano odbioru prac w ramach zadania 4, tj: Rozbudowy Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności. Przedmiotem odbioru było oprogramowanie dostarczone i wdrożone przez Wykonawcę rozbudowujące Geoportal Dolny Śląsk, w celu uruchomienia e-usług poziomu czwartego o nowe narzędzia i funkcjonalności w tym wdrożenia modułu statystycznego oraz aplikacji mobilnych.

Dnia 17 października 2018 roku

Zakończona została realizacja umowy na rozbudowę systemu do obsługi i zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o obsługę internetową wraz z instruktażem.

Dnia 12 października 2018 roku

Odbyło się szkolenie dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii z zakresu oprogramowania do obsługi i zarządzania Wojewodzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dnia 05 października 2018 roku

Została zakończona realizacja umowy na publikację artykułów sponsorowanych w prasie. Artykuły ukazały się w dziennikach „Gazeta Wyborcza" oraz „Gazeta Wrocławska", a także w październikowych wydaniach miesięczników branżowych „Przegląd Geodezyjny" i „Gospodarz. Poradnik samorządowy".

Treść artykułu dostępna w wyżej wymienionych tytułach:

Ogłoszenie (PDF)

Dnia 05 października 2018 roku

Została zakończona realizacja umowy na wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych dotyczących projektu. Tablice zostały zamontowane w trzech lokalizacjach, gdzie realizowany był projekt.

Miejsca i terminy montażu tablic:

1) Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, V piętro, korytarz w budynku, data montażu 5.10.2018 r.

2) Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, korytarz w budynku, data montażu 5.10.2018 r.

3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, korytarz w budynku, data montażu 3.10.2018 r.

Tablica (PDF)

Dnia 21 września 2018 roku

Podpisano umowę na realizację zadania 8, w części dotyczącej tablic pamiątkowych. Firma „ATU robimy grafikę. Antoni Tuzel" przedstawiła ofertę spełniającą wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę za wykonanie usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego.

Dnia 10 września 2018 roku

Podpisano umowę na realizację zadania 8, w części dotyczącej publikacji 4 artykułów w prasie. Firma Luxury Care & More Sp. z o.o. przedstawiła ofertę spełniającą wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę za wykonanie usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego.

Artykuły ukażą się w dwóch dziennikach na terenie województwa dolnośląskiego: Gazecie Wyborczej i Gazecie Wrocławskiej w dniu 5.10.2018 roku, oraz w dwóch miesięcznikach branżowych o zasięgu ogólnopolskim: Przeglądzie Geodezyjnym i Gospodarzu Samorządowym w wydaniu październikowym.

Dnia 6 sierpnia 2018 roku

Podpisano umowę na realizację zadania 5, w której Wykonawca zobowiązuje się do rozbudowy systemu zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o obsługę internetową wraz z instruktażem dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego obejmujący tematykę administrowania oraz użytkowania systemu. Termin realizacji umowy ustalono na dzień 10 października 2018 roku.

Dnia 30 lipca 2018 roku

Podpisano umowę na realizację zadania 2 b, tj. zakup i wdrożenie oprogramowania GIS. Zakupiony sprzęt objęty jest gwarancją na okres 60 miesięcy dla komputerów i monitorów oraz 36 miesięcy dla UPS-ów i plotera. Termin realizacji umowy upływa 30 dni od dnia podpisania umowy.

Dnia 11 lipca 2018 roku

Zakończony został odbiór prac w ramach zadania 6, czyli budowa i aktualizacja ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.

Dnia 1 czerwca 2018 roku

We Wrocławiu miała miejsce V edycja konferencji pod nazwą „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", podczas której odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" wykonywanym i dofinansowanym w ramach RPO 2014-2020. Uczestnikami konferencji a zarazem spotkania informacyjnego byli głównie przedstawiciele samorządów lokalnych z 51 miast i gmin województwa dolnośląskiego oraz pracownicy urzędów marszałkowskich z 8 województw, a także przedstawiciele innych instytucji i liczni studenci wrocławskich uczelni zainteresowani tematyką GIS.

Również tym razem w godzinach trwania konferencji było dostępne stoisko „Punkt Informacyjny", na którym pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii udzielali szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu osobom zainteresowanym. Każdy mógł też „na żywo" zobaczyć Geoportal Dolny Śląsk i zapoznać się z dostępnymi modułami. Na stoisku były, jak zawsze, dostępne materiały promocyjne w postaci ulotek oraz laminowanych zakładek do książek wykonanych własnym nakładem przez beneficjenta.

Dnia 25 kwietnia 2018 roku

Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania 4. Przedmiotem umowy jest rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w celu uruchomienia e-usług poziomu czwartego, w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej". Umowa będzie realizowana w dwóch etapach. I etap obejmuje rozbudowę Goportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w tym wdrożenie modułu statystycznego oraz aplikacji mobilnych. Etap II obejmuje świadczenia usługi ATIK. Termin zakończenia realizacji umowy ustalony został dla I etapu na 26 tygodni od dnia podpisania umowy, a dla II etapu w terminie 12 miesięcy od dnia pozytywnego odbioru etapu I.

Dnia 20 kwietnia 2018 roku

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Rozbudowę Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" realizowanego w Wydziale Geodezji i Kartografii w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę złożoną przez:

GeoTechnologies Sp. z o.o.
ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław
 
 

Dnia 23 marca 2018 roku

Rozstrzygnięto przetarg na zakup licencji dla oprogramowania serwerowego GIS na potrzeby projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk …" (Zadanie nr 1). W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę firmy ESRI Polska Sp z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17.

Dnia 12 marca 2018 roku

Do tej pory na Geoportalu Dolny Śląsk zostało opublikowane 7 nowych modułów mapowych, które powstały w ramach działań związanych z realizowanym projektem (Zadanie 4: Rozbudowa geoportalu).
Tematy opublikowanych danych są następujące:
- Aglomeracje Ściekowe,
- Lokalne Grupy Działania,
- Ochrona Przyrody,
- Piękna Wieś Dolnośląska,
- Agroturystyka i Zagrody Edukacyjne,
- Plany urządzeniowo-rolne gmin,
- Imprezy kulinarne.

Wszystkie wymienione wyżej opracowania można zobaczyć wchodząc na stronę www.geoportal.dolnyslask.pl.

Dnia 10 lutego 2018 roku

Ponowne ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Rozbudowę Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" realizowanego w Wydziale Geodezji i Kartografii w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42806,idmp,12,r,r

Dnia 01 stycznia 2018 roku

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne powołane zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie", które będzie wykonywało zadania dotychczas realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Dnia 31 grudnia 2018 roku

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zakończył swoją działalność. Realizację zadań w zakresie gospodarki wodnej na terenie Dolnego Śląska z dniem 1 stycznia 2018 przejmuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ma swoją siedzibę przy ul. Norwida 34 we Wrocławiu. Tym samym RZGW we Wrocławiu staje się podmiotem współrealizującym projekt „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej".

Dnia 20 grudnia 2017 roku

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej".

Przetarg został unieważniony ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dnia 15 listopada 2017 roku

We Wrocławiu w trakcie obchodów GIS Day 2017 (Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Przestrzennej) w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" wykonywanym i dofinansowanym w ramach RPO 2014-2020.

Podczas sesji wykładowej Iwona Nakonieczna (dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD) wygłosiła referat pt. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej", prezentując założenia projektu oraz omawiając etapy jego realizacji, nowe funkcjonalności i dane udostępniane na Geoportalu Dolny Śląsk w ramach realizacji projektu.

W godzinach trwania konferencji dostępne było stoisko „Punkt Informacyjny", na którym pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii udzielali szczegółowych informacji dotyczących projektu osobom szczególnie zainteresowanym. Każdy mógł też „na żywo" zobaczyć Geoportal Dolny Śląsk i zapoznać się z dostępnymi modułami. Na stoisku były dostępne materiały promocyjne w postaci ulotek oraz laminowanych zakładek do książek wykonanych własnym nakładem przez beneficjenta.

Dnia 2 listopada 2017 roku

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Rozbudowę Geoportalu Dolny Śląsk o nowe narzędzia i funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" realizowanego w Wydziale Geodezji i Kartografii w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,40751,idmp,12,r,r

Dnia 11 sierpnia 2017 roku

Odbiór końcowy  „Zakup i wdrożenie systemu GIS wraz ze sprzętem oraz konwersją danych wektorowych" w ramach realizacji zadań nr 2 i 3.

Dnia 2 sierpnia 2017 roku

Dwie osoby z zespołu zadaniowego odpowiedzialne za realizację projektu ukończyły szkolenie z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation, tym samym została zrealizowana pierwsza część zadania nr 7 realizowanego projektu.

Dnia 17 lipca 2017 roku

W ramach promocji projektu przygotowano prezentację (zdjęcia i grafikę), która została przesłana do operatora, który dysponuje video-banerami zamontowanymi na budynkach Urzędów Gmin. Lokalizacje video- banerów:

 1. Środa Śląska
 2. Żarów
 3. Dzierżoniów
 4. Siechnice
 5. Międzybórz

Dnia 01 czerwca 2017 roku

Zadanie nr 1 zostało zrealizowane – dostawca dostarczył licencje i oprogramowanie zakupione na podstawie umowy na Zakup licencji dla oprogramowania serwerowego GIS na potrzeby projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej".

Dnia 1 czerwca 2017 roku

We Wrocławiu miała miejsce konferencja pod nazwą „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", podczas której odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" wykonywanym i dofinansowanym w ramach RPO 2014-2020.

W godzinach trwania konferencji było dostępne stoisko „Punkt Informacyjny", na którym pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii udzielali szczegółowych informacji dotyczących projektu osobom zainteresowanym. Każdy mógł też „na żywo" zobaczyć Geoportal Dolny Śląsk i zapoznać się z dostępnymi modułami. Na stoisku były dostępne materiały promocyjne w postaci ulotek oraz laminowanych zakładek do książek wykonanych własnym nakładem przez beneficjenta.

Dnia 29 maja 2017 roku

Podpisanie umowy na Zakup licencji dla oprogramowania serwerowego GIS na potrzeby projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej".

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Zakup licencji dla oprogramowania serwerowego GIS na potrzeby projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" realizowanego w Wydziale Geodezji i Kartografii w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę złożoną przez:

Esri Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Dnia 04 kwietnia 2017 roku

Podpisano umowę na Zakup i wdrożenie systemu GIS wraz ze sprzętem oraz konwersją danych wektorowych w związku z czym rozpoczęły się prace nad zadaniem nr 2 „Zakup i wdrożenie sprzętu (serwery i stacje robocze z oprogramowaniem)" oraz zadaniem nr 3 „Zakup i wdrożenie oprogramowania GIS".

Dnia 15 marca 2017 roku

Podpisano umowę na Aktualizację Wojewódzkiej bazy danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wprowadzeniem danych do nowego oprogramowania GIS w związku z czym rozpoczęły się prace nad zadaniem nr 6 „Budowa i aktualizacja ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych".

Dnia 16 stycznia 2017 roku

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Zakup i wdrożenie systemu GIS wraz ze sprzętem oraz konwersją danych wektorowych ogłoszony przez DZMiUW. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę złożoną przez:

SmallGIS Sp. Z o.o.

Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

http://www.dzmiuw.wroc.pl/component/remository/func-startdown/6570/

 

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Aktualizację Wojewódzkiej Bazy Danych Ewidencji Wód, Urządzeń melioracji wodnych oraz Zmeliorowanych gruntów wraz z wprowadzeniem danych do nowego oprogramowania GIS ogłoszony przez DZMiUW. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę złożoną przez:

MGGP S.A.

Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów

http://www.dzmiuw.wroc.pl/component/remository/func-startdown/6571/

 

Dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 3235/V/16 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji.

Tym samym Wydział Geodezji i Kartografii przystąpił do realizacji projektu.

 

Dnia 22 grudnia 2016 roku

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Zakup licencji dla oprogramowania serwerowego GIS na potrzeby projektu Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" realizowanego w Wydziale Geodezji i Kartografii w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,36967,idmp,12,r,r

 

Dnia 18 listopada 2016 roku

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony przez Województwo Dolnośląskie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" został pozytywnie oceniony prze Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym. Spełnił wszystkie kluczowe kryteria merytoryczne zawarte w „Kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020" oraz uzyskał 69,0 pkt zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD.

 

Dnia 30 lipca 2016 roku

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Zakup i wdrożenie systemu GIS wraz ze sprzętem oraz konwersją danych wektorowych.

http://www.dzmiuw.wroc.pl/zamowienia/aktualne.html?view=element&id=1761

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Aktualizację Wojewódzkiej Bazy Danych Ewidencji Wód, Urządzeń melioracji wodnych oraz Zmeliorowanych gruntów wraz z wprowadzeniem danych do nowego oprogramowania GIS.

http://www.dzmiuw.wroc.pl/zamowienia/aktualne.html?view=element&id=1760

Przetargi ogłoszone przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, który jest jednym z podmiotów współrealizujących projekt pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Dnia 20 kwietnia 2016 roku

W Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej".