RPO 2014-2020

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Dnia 16 stycznia 2017 roku

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Zakup i wdrożenie systemu GIS wraz ze sprzętem oraz konwersją danych wektorowych ogłoszony przez DZMiUW. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę złożoną przez:

SmallGIS Sp. Z o.o.

Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

http://www.dzmiuw.wroc.pl/component/remository/func-startdown/6570/

 

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Aktualizację Wojewódzkiej Bazy Danych Ewidencji Wód, Urządzeń melioracji wodnych oraz Zmeliorowanych gruntów wraz z wprowadzeniem danych do nowego oprogramowania GIS ogłoszony przez DZMiUW. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę złożoną przez:

MGGP S.A.

Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów

http://www.dzmiuw.wroc.pl/component/remository/func-startdown/6571/

 

Dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 3235/V/16 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji.

Tym samym Wydział Geodezji i Kartografii przystąpił do realizacji projektu.

 

Dnia 22 grudnia 2016 roku

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Zakup licencji dla oprogramowania serwerowego GIS na potrzeby projektu Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" realizowanego w Wydziale Geodezji i Kartografii w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,36967,idmp,12,r,r

 

Dnia 18 listopada 2016 roku

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony przez Województwo Dolnośląskie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" został pozytywnie oceniony prze Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym. Spełnił wszystkie kluczowe kryteria merytoryczne zawarte w „Kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020" oraz uzyskał 69,0 pkt zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD.

 

Dnia 30 lipca 2016 roku

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Zakup i wdrożenie systemu GIS wraz ze sprzętem oraz konwersją danych wektorowych.

http://www.dzmiuw.wroc.pl/zamowienia/aktualne.html?view=element&id=1761

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym - Przetarg nieograniczony na Aktualizację Wojewódzkiej Bazy Danych Ewidencji Wód, Urządzeń melioracji wodnych oraz Zmeliorowanych gruntów wraz z wprowadzeniem danych do nowego oprogramowania GIS.

http://www.dzmiuw.wroc.pl/zamowienia/aktualne.html?view=element&id=1760

Przetargi ogłoszone przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, który jest jednym z podmiotów współrealizujących projekt pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Dnia 20 kwietnia 2016 roku

W Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej".