Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIE OBIEKTÓW RZEŹBY TERENU I CIENIOWANIE RZEŹBY TERENU

 

Fragment BDOT10k wraz z obiektami rzeźby terenu i cieniowaniem (okolice Jeleniej Góry)

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIE OBIEKTÓW RZEŹBY TERENU

Fragment kartograficznego opracowania obiektów rzeźby terenu (okolice Jeleniej Góry)

Dla każdego arkusza mapy topograficznej w układzie 1992 i skali 1:10 000 (w sumie dla 1112 arkuszy) zostały opracowane w formie wektorowej obiekty rzeźby terenu. Powstały one na podstawie numerycznego modelu rzeźby terenu (NMT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k).

Na treść opracowania składają się następujące obiekty:

 • poziomica zasadnicza pogrubiona
 • poziomica zasadnicza
 • poziomica pomocnicza
 • poziomica uzupełniająca
 • skarpa
 • kopiec lub hałda
 • dół
 • wąwóz
 • ściany lub stoki skalne
 • punkt wysokościowy
 • wskaźnik spadu
 • budowla ziemna
 • obiekt przyrodniczy.

Formy udostępniania:

- w postaci wektorowej.

 

CIENIOWANIE RZEŹBY TERENU

Fragment cieniowania rzeźby terenu (okolice Jeleniej Góry)

Cieniowanie rzeźby terenu jest uzupełnieniem kartograficznego opracowania obiektów rzeźby terenu. Wykonano je na podstawie numerycznego modelu rzeźby terenu (NMT).

Cieniowanie rzeźby terenu stosuje się w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu . Metodę cieniowaną opracowano w oparciu o tzw. oświetlenie ukośne. Przyjęto, że rzeźba terenu otrzymuje światło pod kątem 45° nad horyzontem, z kierunku północno – zachodniego (azymut 315°), co daje efekt trójwymiarowej powierzchni.

Formy udostępniania:

- w postaci rastrowej.

 

 

Fragment BDOT10k wraz z obiektami rzeźby terenu (okolice Jeleniej Góry)