Rybactwo śródlądowe

   Baza została opracowana w systemie GIS na podstawie rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia obwodów rybackich. Baza prezentuje podział województwa na okręgi i obwody rybackie (wraz z lokalizacją obwodów ochronnych) z informacją o ich nazwach i uprawnionych do rybactwa.

   Baza została opracowana w 2012 roku i jest cyklicznie aktualizowana.