Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

RASTRY NA PODSTAWIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH 10k (BDOT10k)

 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie danych pochodzących z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz danych z Kartograficznego Opracowania Rzeźby Terenu.

Opracowanie jest udostępniane w podziale na arkusze w układzie 1992, w skali 1:10000, jego zasięg to województwo dolnośląskie (treść tylko do granic województwa dolnośląskiego).

Baza BDOT10k jest prowadzona i aktualizowana w podziale powiatowym, aktualność danych na rastrach będzie odpowiadała aktualności bazy.

Formy udostępniania:

  • w postaci rastrowej (raster skalibrowany – skręcony lub raster prosty – przeznaczony do wydruków),
  • w postaci wydruku ploterowego.