Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

OBWODY ŁOWIECKIE

 
Numeryczne opracowanie kartograficzne dotyczące podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie

 

Opracowanie przedstawia podział województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie dokonany uchwałą z dnia 16 stycznia 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/381/20 w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 653). Na mapie został przedstawiony przebieg granic 370 obwodów łowieckich znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego wraz ze wskazaniem terenów wyłączonych z obwodów łowieckich - zgodnie z art. 26 ustawy Prawo łowieckie. Przedstawia ona stan faktyczny, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. Obecnie zachowuje ważność podział na obwody łowieckie określony Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 r. Nr 265 poz. 4714), na podstawie art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 586).

Rys. 1 Fragment opracowania Obwody Łowieckie

W bazie opracowania Obwodów łowieckich znajdują się następujące informacje:

 • numeracja obwodów,
 • rodzaj obwodu,
 • kategoria obwodu,
 • powierzchnia całkowita,
 • opis przebiegu granicy obwodu łowieckiego,
 • powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo łowieckie,
 • powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego oraz procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim.

Opracowany podział na obwody łowieckie daje możliwość dokładnej weryfikacji przebiegu granic obwodów łowieckich oraz terenów wyłączonych z obwodu łowieckiego.

Formy udostępniania:
 
A) opracowanie Obwody łowieckie w postaci wektorowej (shp) bez podkładu topograficznego;
 
B) opracowanie Obwody łowieckie w postaci wektorowej (shp)  + podkład  topograficzny wektorowy:
 • w skali 1: 10 000   
  • BDOT10k (aktualność podkładu 2017-2019),
 • w skali 1: 50 000 
  • VmapL2 (aktualność podkładu 2002);
C) opracowanie Obwody łowieckie w postaci wektorowej (shp)  + podkład  topograficzny rastrowy:
 • w skali 1: 10 000 
  •  BDOT (aktualność podkładu 2010-2012),
  • Standardowe Opracowanie Kartograficzne (aktualność podkładu 2015-2016) – dla  obszarów mających pokrycie opracowaniem,
 • w skali 1: 25 000
  • Niestandardowe Opracowanie Topograficzne (aktualność podkładu 1975-1986),
 • w skali 1: 50 000
  • Niestandardowe Opracowanie Topograficzne (aktualność podkładu 1995 – 1998),
  • VmapL2 (aktualność podkładu 2002),
 • Ortofotomapa (aktualność podkładu 2019 lub ortofotomapa archiwalna);
 
D) opracowanie Obwody łowieckie w postaci rastrowej na podkładzie topograficznym:
 • w skali 1: 10 000   
  • BDOT (aktualność podkładu 2010-2012),
  • Standardowe Opracowanie Kartograficzne (aktualność podkładu 2015-2016) – dla obszarów mających pokrycie opracowaniem,
 • w skali 1: 25 000
  • Niestandardowe Opracowanie Topograficzne (aktualność podkładu 1975-1986),
 • w skali 1: 50 000 
  • Niestandardowe Opracowanie Topograficzne (aktualność podkładu 1995 – 1998),
  • VmapL2 (aktualność podkładu 2002),
 • Ortofotomapa (aktualność podkładu 2019 lub ortofotomapa archiwalna);
 

Rys.2 Fragment opracowania na podkładzie BDOT

Rys. 3 Fragment opracowania na podkładzie ortofotomapy

Dane z opracowania Obwody łowieckie dostępne są na geoportal.dolnyślask.pl w module Gospodarka