Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

MAPA WEKTOROWA POZIOMU 2 - VMapL2u

 

 

Mapa wektorowa poziomu 2 jest to numeryczna baza danych odpowiadająca szczegółowością mapie topograficznej w skali 1:50 000. Powstała przez przekształcenie wojskowej mapy NATO do wersji użytkowej. Przekształcenie polegało na uproszczeniu modelu pojęciowego oraz struktury bazy. Uproszczenie i modyfikacja zostały przeprowadzone w obrębie grup tematycznych i klas obiektów oryginalnej bazy. Nazwy klas obiektów oraz ich atrybuty zostały przełożone na język polski oraz zmienione zostały ich kody. Opracowanie dostępne jest dla obszaru całego województwa dolnośląskiego. Stan aktualności bazy to rok 2002.

 

Treść mapy stanowią następujące warstwy tematyczne:

 •  Aero (lotniska),
 • Antro (obiekty obronne, obiekty rekreacyjne, wywóz, utylizacja, zabudowa),
 • Flora (obiekty inne, tereny leśne, tereny uprawne),
 • Granice (strefy ograniczenia),
 • Hipso (formy terenowe, rzeźba terenu),
 • Hydro (głębokość, konstrukcje portowe, nawigacja, pływy, przybrzeże, wody powierzchniowe),
 • Osnowa,
 • Przemysł (przesył informacji, składowiska, wydobycie, zasilanie),
 • Transport (drożnia, kolej, konstrukcje mostowe, obiekty dodatkowe).

Mapa wektorowa poziomu 2 jest dostępna w dwóch wersjach:

 • VMapL2u (wersja użytkowa),
 • VMapL2 (wersja wojskowej mapy NATO).

Mapa wektorowa poziomu 2 standardowo udostępniana jest w wersji użytkowej, natomiast w wersji oryginalnej na wyraźną adnotację na wniosku.

przykładowy arkusz »