Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy


MAPA EROZJI WODNEJ

 

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną przedstawia przestrzenną zmienność potencjalnej degradacji gleb w województwie dolnośląskim. Wydzielone na mapie stopnie zagrożenia gleb erozją są wynikiem analizy następujących czynników: spadków terenu, podatności poszczególnych gatunków gleb na wymywanie cząstek gleby oraz opadów atmosferycznych.

Baza erozji wodnej zawiera:

  • kategorie podatności gleb na erozję wodną (grunty orne w oparciu o skład granulometryczny poziomu orno-próchniczego), 
  • informacje o spadkach terenu,
  • dane dotyczące zagrożenia erozją wodną.

Fragment mapy podatność gleb erozją wodną (okolice Niemczy)

Fragment mapy podatność gleb erozją wodną (okolice Niemczy)

 

Fragment mapy spadki terenu (okolice Niemczy)

 

Fragment mapy zagrożenie gleb erozją wodną (okolice Niemczy)

Formy udostępniania:

  • w postaci wektorowej,
  • w postaci wydruku ploterowego (na podkładzie topograficznym).