Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

MAPA EROZJI WIETRZNEJ 

 
Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wietrzną przedstawia przestrzenną zmienność warunków deflacji z uwzględnieniem właściwości gleb, rzeźby terenu oraz warunków wietrznych. 
Baza danych erozji wietrznej zawiera informacje o:
  • podatności gleb na deflację ze względu na skład granulometryczny gleby, 
  • podatności gleb na deflację ze względu na rzeźbę terenu i wiatr,
  • wielkości deflacji gleb.

Formy udostępniania:

  • w postaci wektorowej,
  • w postaci wydruku ploterowego (na podkładzie topograficznym).