Kontakt

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
tel. +48 71 782 92 50, faks +48 71 782 92 51
geodezja@dolnyslask.pl

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

e-mail: wodgik@dolnyslask.pl