Kontakt

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
tel. +48 71 782 92 50
geodezja@dolnyslask.pl

Dział ds. DIIP