Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

Czas trwania Konkursu został przedłużony!!!
Na prace konkursowe czekamy do 31 maja 2020 r.

IV edycja konkursu

„Dolny Śląsk na kompozycji mapowej" !

 

Do 2 marca 2020 roku trwa Konkurs „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej" organizowany w ramach obchodów światowego dnia GIS - GisDay2018 przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską.

Celem konkursu jest propagowanie rozwiązań Systemów Informacji Geograficznej
i Geoportalu Dolnego Śląska, wzbogacenie procesu nauczania treścią GIS oraz zwiększenie wiedzy na temat regionu.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz studentów dziennych dowolnych kierunków interesujących się GISem.

Konkurs polega na stworzeniu kompozycji mapowej przedstawiającej dowolne aspekty przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej mapy powinna odnosić się do procesów i zmian zachodzących w przyrodzie niezależnie od działalności człowieka jak i dzięki działalności człowieka (tj. do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych).

 

Aby wziąć udział w konkursie:

  1. Stwórz kompozycję mapową przedstawiającą dowolne aspekty przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej mapy powinna odnosić się do  procesów i zmian zachodzących w przyrodzie niezależnie od działalności człowieka jak i dzięki działalności człowieka (tj. do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych).
  2. Pracuj przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy Esri (istnieje możliwość wykorzystania darmowej wersji testowej oprogramowania -  http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial).
  3. Skomponuj jedną lub kilka warstw graficznych (powiązanych tematycznie). Obiekty na warstwach mogą być reprezentowane przez punkty, linie lub poligony wraz z tabelami atrybutów.
  4. Obejmij zasięgiem  obszar całego województwa dolnośląskiego lub jego część
    (obszar nie mniejszy niż 5 sąsiadujących ze sobą powiatów).
  5.  Wykorzystaj  gotowy podkład mapowy udostępniony przez Organizatora
     w postaci WMS-a.

WMS:

http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_miejscowosci/MapServer/WMSServer

http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMSServer

WMTS:

http://geoportal.dolnyslask.pl/gprest/services/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMTS

  1. Prześlij mailowo na adres organizatora (gisday.wroc@gmail.com) pracę w postaci skompresowanego pliku .zip lub .rar. Powinien on zawierać wszystkie pliki .shp (shapefile) tworzące kompozycję, wizualizację kompozycji w pliku o rozszerzeniu .mxd oraz biblioteki stylów (jeżeli zostały utworzone przez Uczestnika).

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny tutaj.

To już IV edycja Konkursu „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej", a prace laureatów poprzednich edycji cały czas dostępne są na Geoportalu Dolny Śląsk – www.geoportal.dolnyslask.pl.

W I edycji Konkursu, w latach 2016/2017 pierwsze miejsce zajęła praca poświęcona Skarbom II Wojny Światowej na Dolnym Śląsku – dostępna tutaj.

W II edycji Konkursu w latach 2017/2018 laureatem została pani Nikola. Przygotowała ona kompozycję dotyczącą Bitew dolnośląskich w XI – XIX wieku – pracę można zobaczyć tutaj.

W III edycji Konkursu w latach 2018/2019 nagrodzona została pani Sylwia, za kompozycję o konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródłach energii na Dolnym Śląsku – pracę można zobaczyć tutaj.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody!