Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

To już kolejna edycja Konkursu !

Do 31 marca 2021 roku trwa Konkurs „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej" organizowany w ramach obchodów światowego dnia GIS - GisDay2020 przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską.

Celem Konkursu jest propagowanie rozwiązań Systemów Informacji Geograficznej i Geoportalu Dolnego Śląska, wzbogacenie procesu nauczania treścią GIS oraz zwiększenie wiedzy na temat regionu. Skierowany jest on do uczniów szkół średnich oraz studentów dziennych dowolnych kierunków interesujących się GISem.

Konkurs polega na stworzeniu kompozycji mapowej przedstawiającej dowolne aspekty przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej mapy powinna odnosić się do procesów i zmian zachodzących w przyrodzie niezależnie od działalności człowieka jak i dzięki działalności człowieka (tj. do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych).


Aby wziąć udział w konkursie:

 1. Stwórz kompozycję mapową przedstawiającą dowolne aspekty przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej mapy powinna odnosić się do  procesów i zmian zachodzących w przyrodzie niezależnie od działalności człowieka jak i dzięki działalności człowieka (tj. do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych).

   
 2. Pracuj
  - przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy Esri (istnieje możliwość wykorzystania 21-dniowej darmowej wersji testowej oprogramowania (http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial) lub
  - przy wykorzystaniu e-usługi publikacji mapy Użytkownika na Geoportalu Dolny Śląsk (https://geoportal.dolnyslask.pl/start/prezentuj-wlasne-mapy.html).

   
 3. Skomponuj jedną lub kilka warstw graficznych (powiązanych tematycznie). Obiekty na warstwach mogą być reprezentowane przez punkty, linie lub poligony wraz z tabelami atrybutów.

   
 4. Obejmij zasięgiem obszar całego województwa dolnośląskiego lub jego część (obszar nie mniejszy niż 5 sąsiadujących ze sobą powiatów).

   
 5. Wyko​rzystaj
  - gotowy podkład mapowy udostępniony przez Organizatora w postaci WMS

  WMS:
  http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_miejscowosci/MapServer/WMSServer
  http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMSServer

  WMTS:
  http://geoportal.dolnyslask.pl/gprest/services/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMTS

  lub
  - skorzystaj z gotowych map podkładowych dostępnych na Geoportalu Dolny Śląsk.
   

 6. Prześlij
  - na e-maila gisday.wroc@gmail.com pracę w postaci skompresowanego pliku .zip lub .rar. Powinien on zawierać: wszystkie pliki .shp (shapefile) tworzące kompozycję, wizualizację kompozycji w pliku o rozszerzeniu .mxd (w wersji 10.4 lub niższej), biblioteki stylów (jeżeli zostały utworzone przez Uczestnika), a także pliki .jpg lub .pdf prezentujące kompozycję pracy konkursowej lub
  - wykorzystaj funkcję „Wniosek o publikację" w e-usłudze publikacji mapy Użytkownika na Geoportalu Dolny Śląsk.
   

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny tutaj.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody!