Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Informacja przestrzenna

nowym Impulsem do rozwoju lokalnego

Edycja II

 

W dniu 2 czerwca 2015 roku we Wrocławiu odbyła się II edycja konferencji pod nazwą „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego".  Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej oraz Geodety Województwa Dolnośląskiego Roberta Pajkerta.

 

Dziś, jak nigdy przedtem w historii, decydującą rolę w naszym życiu odgrywa informacja-powiedziała Pani Wicemarszałek Ewa Mańkowska otwierając konferencję. - Informacja uporządkowana i przechowywana w postaci baz danych jest jeszcze cenniejsza. Ale najwartościowsza jest informacja przestrzenna, która pochodzi z wiarygodnego źródła, jest aktualna i powszechnie dostępna.

 

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych. Wzięło w niej udział około 200 przedstawicieli instytucji, jednostek samorządowych, m.in.:

 • z powiatów i gmin z województwa dolnośląskiego
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
 • z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 • z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
 • z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu
 • z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 • z Biura Rozwoju Wrocławia
 • z Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych z Gliwic
 • z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego z Poznania

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele firm, np. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Aquanet z Poznania , GISPartner z Wrocławia, MGGP z Tarnowa oraz studenci Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej,  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Organizatorami konferencji byli:

 • Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • ESRI Polska 
 • Dolnośląski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • patronat medialny objął miesięcznik „IT w Administracji"


W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przybycie na konferencję i aktywny udział.

Wszystkie prezentacje z konferencji „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego" dostępne są poniżej. Zapraszamy do korzystania.

 1. Waldemar Miśko - "Współpraca samorządów z wykorzystaniem informacji przestrzennej sposobem na podniesienie jakości świadczonych usług publicznych".
   
 2. Arkadiusz Suder - "Wsparcie inwestora – System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP".
   
 3. Jan Blachowski, Przemysław Malczewski - "Rola informacji przestrzennej w prezentacji treści Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego".
   
 4. Joanna Piotrowska, Krzysztof Owsianik - "Aktalizacja planów urządzeniowo-rolnych gmin w województwie dolnośląskim".
   
 5. Wojciech Maleszka - "Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego jako narzędzie gromadzenia wiedzy i wspomagające zarządzanie rozwojem".
   
 6. Agnieszka Frydzińska, Monika Caban, Iwona Nakonieczna - 'Ewidencja miejscowości, ulic i adresów systemem wspomagającym prowadzenie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego".
   
 7. Tomasz Brzeziński, Maciej Piaskowski - "Dostępność i możliwości wykorzystania danych LiDAR".
   
 8. Tomasz Brzeziński, Maciej Piaskowski - "Nowe trendy w wykorzystaniu technologii GIS w administracji samorządowej".

 

Już dzisiaj zapraszamy na następną edycję!