Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji podsumowującej projekt pod nazwą: „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji", odbyła się w dniu 22 listopada 2012 roku w Auli Jana Pawła II w gościnnych progach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Gośćmi Geodety Województwa Dolnośląskiego Roberta Pajkerta byli:

 • Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz,
 • Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
 • przedstawiciel Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
 • przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • Przewodniczący Związku Powiatów Polskich – Starosta Polkowicki,
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,

a także:

 • przedstawiciele urzędów marszałkowskich z: województwa lubuskiego wraz z Geodetą Województwa Lubuskiego, koledzy z województwa śląskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego,
 • przedstawiciele jednostek samorządowych: Starostowie Powiatów, Geodeci Miejscy i Powiatowi,
 • przedstawiciele środowisk akademickich: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • przedstawiciele służb publicznych: Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej,
 • przedstawiciele dolnośląskich urzędów i instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Statystycznego, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Falenty,
 • przedstawiciele biznesu, oraz nauczyciele akademiccy i liczne grono studentów.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Tutaj można pobrać materiały prezentowane na konferencji.

Materiały prezentowane na konferencji (w formacie PDF)
Plik Autor
Podsumowanie realizacji  projektu pn. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji" Wydział Geodezji i Kartografii
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu
Iwona Nakonieczna
Baza Danych Topograficznych (TBD) – nowoczesne źródło danych o otaczającej przestrzeni Wydział Geodezji i Kartografii
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu
Monika Roszczewska, Anna Ulfik, Aleksandra Mielcarek
TBD - doświadczenia wykonawców przy realizacji projektu na obszarze województwa dolnośląskiego Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie
Marcin Marmol
Wykorzystanie TBD w wybranych projektach geoinformacyjnych realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii
Dział ds. DSIP
Jacek Koperdowski
Zasady udostępniania Topograficznej Bazy Danych Wydział Geodezji i Kartografii
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu
Tomasz Bieroński
Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania. Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Julia Kamińska
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma integracji zbiorów danych TBD, WODGiK oraz DSIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - Wdrożenie pakietu oprogramowania iMap (plik w formacie ZIP, prezentacja w wersji FLASH, po rozpakowaniu proszę uruchomić plik prez.exe) GISPartner Sp. z o.o.
Paweł Pietras