Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

„Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji"

 

W dniu 12 października 2011 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona projektowi pod nazwą „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji". Jej organizatorem był Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju – Jolanty Orlińskiej.

Konferencja ta jest częścią realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji" o numerze RPDS.02.02.00-02-001/08.

Spotkanie otworzył i poprowadził Robert Pajkert – Geodeta Województwa, a Katarzyna Kulisiewicz i Agnieszka Żminkowska z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu przedstawiły zakres informacyjny TBD oraz stan realizacji projektu. Proces powstawania Bazy Danych Topograficznych przedstawił Marcin Marmol z Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego w Krakowie, które realizuje TBD dla województwa dolnośląskiego. Joanna Bac Bronowicz z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pokazała możliwości wykorzystania Bazy Danych Topograficznych do analiz przestrzennych i tworzenia opracowań tematycznych.

W konferencji wziął także udział Jerzy Zieliński Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, który przedstawił realizowany przez GUGiK projekt pn „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz Krajowy System Zarządzania GBDOT".

Referaty do pobrania

Baza Danych Topograficznych (TBD) – nowoczesne źródło danych o otaczającej przestrzeni.

Jak powstaje Baza Danych Topograficznych.

Założenia i realizacja projektu pn. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji".

Realizacja projektu pn. „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania".

Możliwości wykorzystania TBD w procesie kształcenia przyszłych specjalistów kreujących przestrzeń.