Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Informacja przestrzenna

nowym Impulsem do rozwoju lokalnego

Edycja IV

 

W dniu 1 czerwca odbyła się IV edycja konferencji „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej oraz Geodety Województwa Dolnośląskiego Roberta Pajkerta. Współorganizatorem była firma ESRI Polska a patronami medialnymi miesięcznik „IT w administracji" oraz portal Gis-play.

Konferencję otworzyła Ewa Mańkowska - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Robert Pajkert – Geodeta Województwa Dolnośląskiego.

 

- Państwa liczny udział w poprzednich edycjach jak i w dzisiejszej konferencji jest dla nas dowodem, że cały czas istnieje potrzeba poszerzania wiedzy na temat wykorzystania systemów informacji przestrzennej - mówiła Ewa Mańkowska.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych. Wzięło w niej udział około 200 przedstawicieli instytucji oraz jednostek samorządowych, m.in.:

 • 51 powiatów, miast i gmin z województwa dolnośląskiego i innych województw,
 • Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu,
 • Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,
 • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Serdecznie dziękujemy Państwu za bardzo liczny udział we spotkaniu.

Tematem konferencji były zagadnienia dotyczące ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów kulturowych w tym:

 • zastosowaniu GIS w ochronie gruntów rolnych oraz ochronie powietrza,
 • zarządzaniu zasobami przyrodniczymi z wykorzystaniem informacji przestrzennej,
 • wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego w programie rewitalizacji,
 • wykorzystaniu GIS dla ochrony zabytków kultury,
 • nowym funkcjonalnościom i zasobom danych przestrzennych na Geoportalu Dolny Śląsk.

Podczas konferencji Wicemarszałek Ewa Mańkowska wraz z przedstawicielką organizatora III Wrocławskiego GISDAY wręczyła nagrodę za I miejsce w  konkursie  "Dolny Śląsk na kompozycji mapowej".

Zwyciężyła praca "Skarby II wojny światowej na Dolnym Śląsku" Olafa Wysockiego, studenta Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na kierunku Geodezja i Kartografia, Politechniki Wrocławskiej. Prace można oglądać tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z nami i do współpracy przy tworzeniu baz danych w ramach Geoportalu Dolny Śląsk. Zapraszamy również do wymiany poglądów na temat potrzeb i możliwości wykorzystania GIS w jednostkach administracji publicznej i instytucjach.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z GISem w ramach "Impulsu" za rok.

 

 

 

 

Prezentacje wystapień na konferencji

 

Wykorzystanie GIS do wspomagania realizacji zadań związanych z zasobami przyrodniczymi miasta Wrocławia

Jadwiga Brzuchowska -  Biuro Rozwoju Wrocławia

Portal mapowy DZPK jako przykład wykorzystania GIS w ochronie i popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych terenów chronionych

Tomasz Szuszkiewicz - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Inwentaryzacja drzew oraz monitoring zmian w środowisku przy użyciu narzędzi GIS

Marcin Milczarek - ESRI Polska

GIS w muzeum rezydencjalnym bazą wiedzy oraz narzędziem wspierającym zarządzanie zasobami kulturowymi i przyrodniczymi  

Małgorzata Przeździęk i Michał Ochremiak -  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Wykorzystanie narzędzi GIS przy tworzeniu Gminnego Programu rewitalizacji na przykładzie Gminy Jarocin

Anita Szymańska, Tomasz Ratajczak, Marzena Jeleniewska- Jankowska - Gmina Jarocin 

 Praktyczne wykorzystanie GIS w prezentacji zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego i cyfrowych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Diana Codogni-Łańcucka, Marcin Szala - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 

Tomasz Bieroński - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

GIS w analizie jakości powietrza

dr Michalina Bielawska - Fundacja ARMAAG

Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w ochronie gruntów rolnych w województwie dolnośląskim 

Krzysztof Owsianik - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

Joanna Piotrowska - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych we Wrocławiu

Narzędzia GIS wpierające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji

Anna Pierzchała - ESRI Polska

 

 

 

Wrocławski GISDAY 2017

W dniach 15 - 16 listopada 2017 r. Wydział Geodezji i Kartografii UMWD aktywnie uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Przestrzennej.

Byliśmy obecni na IV Wrocławskim GISDay, organizowanym przez koła naukowe z trzech czołowych wrocławskich uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 16 listopada na naszym stoisku prezentowaliśmy Geoportal Dolny Śląsk oraz informowaliśmy o pracach związanych z projektem pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej". Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zainteresowani mogli otrzymać informator Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD, ulotki dotyczące projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk", mapy oraz upominki reklamowe Dolnego Śląska.

Podczas sesji wykładowej Iwona Nakonieczna (dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD) wygłosiła referat pt. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej", skierowany przede wszystkim do licznie zebranej młodzieży ze szkół średnich oraz studentów.

15 listopada pracownicy działu ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WGiK poprowadzili również warsztaty GIS dla studentów. Tematyka warsztatów związana była z aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT 10k.

W trakcie trwania IV GISDay zainagurowany został konkurs „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej". Jest to już II edycja konkursu, którego celem jest zachęcenie sympatyków systemów informacji geograficznej do zgłębienia informacji o województwie dolnośląskim. Zwycięskie prace – oprócz cennych nagród rzeczowych – zostaną opublikowane w Geoportalu Dolnego Śląska.

15 listopada braliśmy również udział w konferencji organizowanej w ramach wdrażania projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego", w Bolesławcu. Projekt jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Omawiana tematyka dotyczyła zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz e-usług.

Organizatorzy konferencji przedstawili koncepcję struktury organizacyjnej wdrażanego systemu SIP, którą tworzą wybrane gminy północno-zachodniej części województwa oraz Jednostka Centralna tj. Referat Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec.  Następnie omówiono obszary działania systemu, podzielone na 12 grup tematycznych (w tym m.in. planowanie przestrzenne, turystyka i rekreacja, ochrona zdrowia i polityka społeczne, interaktywny plan miasta). Przedstawiony został także zakres działań Jednostki Centralnej, odpowiedzialnej za prowadzenie projektu.

Biorący udział w konferencji przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii zaprezentowali zasoby Geoportalu Dolny Śląsk oraz omówili możliwości jego wykorzystania przez partnerów biorących udział w projekcie gminnym. Szczególną uwagę zwrócono na moduł prezentujący plany urządzeniowo-rolne gmin oraz możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu oraz planowaniu przestrzennym gminy.