Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Informacja przestrzenna

nowym Impulsem do rozwoju lokalnego

Edycja IV

 

W dniu 1 czerwca odbyła się IV edycja konferencji „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej oraz Geodety Województwa Dolnośląskiego Roberta Pajkerta. Współorganizatorem była firma ESRI Polska a patronami medialnymi miesięcznik „IT w administracji" oraz portal Gis-play.

Konferencję otworzyła Ewa Mańkowska - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Robert Pajkert – Geodeta Województwa Dolnośląskiego.

 

- Państwa liczny udział w poprzednich edycjach jak i w dzisiejszej konferencji jest dla nas dowodem, że cały czas istnieje potrzeba poszerzania wiedzy na temat wykorzystania systemów informacji przestrzennej - mówiła Ewa Mańkowska.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych. Wzięło w niej udział około 200 przedstawicieli instytucji oraz jednostek samorządowych, m.in.:

 • 51 powiatów, miast i gmin z województwa dolnośląskiego i innych województw,
 • Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu,
 • Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,
 • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Serdecznie dziękujemy Państwu za bardzo liczny udział we spotkaniu.

Tematem konferencji były zagadnienia dotyczące ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów kulturowych w tym:

 • zastosowaniu GIS w ochronie gruntów rolnych oraz ochronie powietrza,
 • zarządzaniu zasobami przyrodniczymi z wykorzystaniem informacji przestrzennej,
 • wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego w programie rewitalizacji,
 • wykorzystaniu GIS dla ochrony zabytków kultury,
 • nowym funkcjonalnościom i zasobom danych przestrzennych na Geoportalu Dolny Śląsk.

Podczas konferencji Wicemarszałek Ewa Mańkowska wraz z przedstawicielką organizatora III Wrocławskiego GISDAY wręczyła nagrodę za I miejsce w  konkursie  "Dolny Śląsk na kompozycji mapowej".

Zwyciężyła praca "Skarby II wojny światowej na Dolnym Śląsku" Olafa Wysockiego, studenta Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na kierunku Geodezja i Kartografia, Politechniki Wrocławskiej. Prace można oglądać tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z nami i do współpracy przy tworzeniu baz danych w ramach Geoportalu Dolny Śląsk. Zapraszamy również do wymiany poglądów na temat potrzeb i możliwości wykorzystania GIS w jednostkach administracji publicznej i instytucjach.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z GISem w ramach "Impulsu" za rok.

 

 

Wrocławski GISDAY 2016

 

W dniu 16 listopada 2016 r. Wydział Geodezji i Kartografii UMWD aktywnie uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Przestrzennej.

Byliśmy obecni na III Wrocławskim GISDay, organizowanym przez studenckie koła naukowe trzech wrocławskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszym stoisku prezentowaliśmy wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny oraz Geoportal Dolny Śląsk. Zainteresowani mogli otrzymać nowy informator Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD, ulotki, mapy oraz upominki reklamowe Dolnego Śląska.

Podczas sesji wykładowej Katarzyna Kulisiewicz (WGiK UMWD) wygłosiła referat pt. Jak powstaje cyfrowa mapa topograficzna, skierowany przede wszystkim do licznie zebranej młodzieży ze szkół średnich, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z Systemami Informacji Geograficznej. Poprowadziliśmy również warsztaty GIS dla uczniów szkół średnich. Ich tematyka związana była z aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych. W trakcie trwania III GISDay zainagurowany został konkurs „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej", którego celem jest zachęcenie sympatyków systemów informacji geograficznej do zgłębienia informacji o województwie dolnośląskim. Zwycięskie prace – oprócz cennych nagród rzeczowych – zostaną opublikowane w Geoportalu Dolnego Śląska.