Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Informacja przestrzenna

nowym Impulsem do rozwoju lokalnego

Edycja V

 

Ponad 250 uczestników zgromadziła V edycja Konferencji pn. „Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego", która odbyła się 24 maja 2018 roku we Wrocławiu.

Celem konferencji, która w tym roku miała miejsce w auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zaprosili przedstawicieli jednostek administracji publicznej oraz instytucji publicznych, którzy zajmują się tematyką planowania przestrzennego, ochroną środowiska oraz wykorzystują lub chcą nauczyć się efektywnego wykorzystywania informacji przestrzennej w realizacji zadań publicznych.

Konferencję otworzył Geodeta Województwa Dolnośląskiego Robert Pajkert, który przypomniał, iż tegoroczna edycja spotkania włączona została w obchody XX-lecia Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wręczył on także nagrodę za I miejsce w  konkursie  "Dolny Śląsk na kompozycji mapowej", który był ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku podczas obchodów GIS Day 2017 we Wrocławiu. Autorką zwycięskiej pracy jest pani Nikola Derdacka, studentka III roku kierunku Geodezja i Kartografia, Politechniki Wrocławskiej. Tematem nagrodzonej pracy są „Bitwy dolnośląskie". Mapa przestawia lokalizacje bitew, które odbyły się na Dolnym Śląsku w różnych okresach historycznych i można ją zobaczyć na Geoportalu Dolny Śląsk w module „Region i turystyka" (www.geoportal.dolnyslask.pl).

Tematy tegorocznej edycji konferencji skupiły się wokół zagadnień z gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i wsparcia procesów decyzyjnych. Merytoryczną część spotkania rozpoczęła Anna Warężak z Urzędu Gminy w Osiecznicy, która opowiedziała o procesie cyfryzacji dokumentacji planistycznej w gminie. Następnie Dorota Gadomska oraz Paweł Decewicz przedstawili dobre praktyki zastosowania informacji przestrzennej i narzędzi GIS w realizacji zadań w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. Miasto Łomianki może pochwalić się wąskim gronem urzędników-specjalistów, którzy sami odpowiadają za powstające dokumenty planistyczne. Pierwszą część spotkania zakończył przegląd geoportali regionalnych w poszukiwaniu komplementarnych źródeł informacji dla wsparcia rozwoju gospodarki, którego autorem był Tomasz Bira z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Po przerwie kawowej przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa – Szymon Wilkowski i Radosław Lisak opowiedzieli o miejskim geoportalu i jego praktycznym zastosowaniu w realizacji zadań samorządowych, w tym monitoringu zanieczyszczeń powstających przy wykorzystaniu piecy na paliwa stałe. Duże zainteresowanie wywołała prezentacja Adama Polańskiego z Gospodarstwa Pasiecznego „Pszczeli Dar", który prezentował e-mapę pszczelarską opublikowaną na Geoportalu Dolny Śląsk i jej innowacyjne zastosowanie do ochrony systemowej pszczoły miodnej.

W trzecim panelu konferencji Lech Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu omówił doświadczenia z tworzenia i udostępniania bazy danych przestrzennych Metropolii Poznań, a Agnieszka Gajda z Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w ciekawy sposób przedstawiła temat analiz GIS do określenia optymalnego dostępu do usług publicznych na przykładzie biblioteki. Na zakończenie konferencji Anna Pierzchała z firmy ESRI Polska - współorganizator konferencji, udowodniła, że GIS jest niezastąpionym narzędziem do promocji i budowania turystycznej marki gminy.

Frekwencja na tegorocznej konferencji była najwyższą z zanotowanych podczas dotychczasowych edycji. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli jednostek administracji publicznej z 51 gmin i miast województwa dolnośląskiego, przedstawicieli Starostw Powiatowych z 8 powiatów, reprezentantów Urzędów Marszałkowskich z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jak co roku liczną grupę słuchaczy stanowili studenci wrocławskich uczelni. Pojawiły się także osoby zainteresowane tematyką GIS z instytucji takich jak Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, PGW Wody Polskie, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu i inni.

Przy takim pozytywnym odzewie uczestników konferencji organizatorzy już teraz zapowiadają kolejną jej edycję za rok, jak zwykle w okolicach Dnia Dziecka.

Poniżej znajdują się prezentacje prelegentów w kolejności wystąpień (wszystkie w wersji PDF):

1. Cyfryzacja dokumentacji planistycznej w małym urzędzie, czyli "od papierka do komputerka"
Anna Warężak - Urząd Gminy w Osiecznicy

2. Praktyki stosowania informacji przestrzennej i narzędzi GIS w realizacji zadań Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Dorota Gadomska - Urząd Miasta w Łomiankach, Paweł Decewicz - Centrum Gospodarki Przestrzennej

3. Geoportale regionalne – w poszukiwaniu komplementarnych źródeł informacji dla wsparcia rozwoju gospodarki  przestrzennej
Tomasz Bira - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

4. Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Kraków dla samorządu, biznesu i mieszkańca
Szymon Wilkowski - Urząd Miasta Krakowa

5. Ograniczenie Niskiej Emisji - Likwidacja źródeł na paliwa stałe - przewodnik „krok po kroku"
Radosław Lisak - Urząd Miasta Krakowa

6. eMapa pszczelarska Geoportalu Dolny Śląsk, jako innowacyjne narzędzie do ochrony systemowej pszczoły miodnej apis mellifera mellifera
Adam Polański - Gospodarstwo Pasieczne „Pszczeli Dar"

7. Doświadczenia z tworzenia i udostępniania bazy danych przestrzennych Metropolii Poznań
Lech Kaczmarek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach

8. Analiza i optymalizacja dostępu do usług publicznych na przykładzie bibliotek
Agnieszka Gajda - Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

9. GIS jako narzędzie do promocji i budowania turystycznej marki gminy
Anna Pierzchała - ESRI Polska