Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Informacja przestrzenna

nowym Impulsem do rozwoju lokalnego

Edycja IV

Prezentacje wystapień na konferencji

 

Wykorzystanie GIS do wspomagania realizacji zadań związanych z zasobami przyrodniczymi miasta Wrocławia

Jadwiga Brzuchowska -  Biuro Rozwoju Wrocławia

Portal mapowy DZPK jako przykład wykorzystania GIS w ochronie i popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych terenów chronionych

Tomasz Szuszkiewicz - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Inwentaryzacja drzew oraz monitoring zmian w środowisku przy użyciu narzędzi GIS

Marcin Milczarek - ESRI Polska

GIS w muzeum rezydencjalnym bazą wiedzy oraz narzędziem wspierającym zarządzanie zasobami kulturowymi i przyrodniczymi  

Małgorzata Przeździęk i Michał Ochremiak -  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Wykorzystanie narzędzi GIS przy tworzeniu Gminnego Programu rewitalizacji na przykładzie Gminy Jarocin

Anita Szymańska, Tomasz Ratajczak, Marzena Jeleniewska- Jankowska - Gmina Jarocin 

 Praktyczne wykorzystanie GIS w prezentacji zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego i cyfrowych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Diana Codogni-Łańcucka, Marcin Szala - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 

Tomasz Bieroński - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

GIS w analizie jakości powietrza

dr Michalina Bielawska - Fundacja ARMAAG

Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w ochronie gruntów rolnych w województwie dolnośląskim 

Krzysztof Owsianik - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

Joanna Piotrowska - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych we Wrocławiu

Narzędzia GIS wpierające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji

Anna Pierzchała - ESRI Polska