Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

 Konferencja "GIS sposobem na ciekawą lekcję – wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w dydaktyce szkolnej"

 

W dniu 3 marca 2016 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja „GIS sposobem na ciekawą lekcję – wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w dydaktyce szkolnej", poświęcona współczesnym cyfrowym mapom i możliwościach ich wykorzystania w szkole. Konferencję otworzyła Ewa Mańkowska, wicemarszałek województwa.

 

Spotkanie było jednym z punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy, ustanowionego przez Międzynarodową Asocjację Kartograficzną. Dolny Śląsk bierze czynny udział w wielu wydarzeniach związanych z tą inicjatywą.

- Liczymy, że z dzisiejszego naszego spotkania wyniosą Państwo wiedzę o systemach informacji przestrzennej, jak i przekonanie, że GIS jest pomocnym i atrakcyjnym narzędziem do wykorzystania w dydaktyce szkolnej – mówiła podczas otwarcia konferencji wicemarszałek Ewa Mańkowska.

 

Zasoby internetowe związane z GIS-em dają nieograniczone możliwości przygotowania ciekawych materiałów, które mogą wzbogacić lekcje i pomóc w przyswojeniu wiedzy przez uczniów. Wiele narzędzi, wykorzystujących internetowe mapy cyfrowe, jest bezpłatnych i łatwych do zastosowania. Jednym z nich jest Geoportal Dolny Śląsk, portal poświęcony cyfrowym mapom województwa dolnośląskiego.

Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego: Iwona Nakonieczna, Tomasz Figurski, Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a także dr. hab. Mariusz Szymanowski z Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Wsparcia merytorycznego udzieliła również firma ESRI Polska, prezentując między innymi gotowe scenariusze ciekawych lekcji w oparciu o systemy GIS.

Nauczyciele żywo zainteresowani tematyką konferencji wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych konferencjach lub warsztatach poświeconych tematyce GIS i wprowadzaniu jej  na swoich lekcjach. 

Organizatorzy konferencji:  Wydział Edukacji i Nauki , Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli serdecznie dziękują uczestnikom konferencji  za obecność.

Prezentacje referatów :

Iwona Nakonieczna Systemy Informacji Geograficznej – ich rola i zastosowanie"

dr hab. Mariusz Szymanowski  Interdyscyplinarne wykorzystanie GIS na studiach wyższych"

Przemysław Malczewski „GIS w klasie i poza nią – przygotowanie profesjonalnej kadry pracowniczej"

Marta Samulowska „Wdrożenia edukacyjne"

Anna Pierzchała „Zastosowanie GIS w praktyce, czyli co czeka ucznia po szkole?"

Tomasz Figurski „Wykorzystanie Geoportalu DolnyŚląsk w procesie edukacyjnym"