Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

 

Wrocławski GISDAY 2017

W dniach 15 - 16 listopada 2017 r. Wydział Geodezji i Kartografii UMWD aktywnie uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Przestrzennej.

Byliśmy obecni na IV Wrocławskim GISDay, organizowanym przez koła naukowe z trzech czołowych wrocławskich uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 16 listopada na naszym stoisku prezentowaliśmy Geoportal Dolny Śląsk oraz informowaliśmy o pracach związanych z projektem pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej". Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zainteresowani mogli otrzymać informator Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD, ulotki dotyczące projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk", mapy oraz upominki reklamowe Dolnego Śląska.

Podczas sesji wykładowej Iwona Nakonieczna (dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD) wygłosiła referat pt. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej", skierowany przede wszystkim do licznie zebranej młodzieży ze szkół średnich oraz studentów.

15 listopada pracownicy działu ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WGiK poprowadzili również warsztaty GIS dla studentów. Tematyka warsztatów związana była z aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT 10k.

W trakcie trwania IV GISDay zainagurowany został konkurs „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej". Jest to już II edycja konkursu, którego celem jest zachęcenie sympatyków systemów informacji geograficznej do zgłębienia informacji o województwie dolnośląskim. Zwycięskie prace – oprócz cennych nagród rzeczowych – zostaną opublikowane w Geoportalu Dolnego Śląska.

15 listopada braliśmy również udział w konferencji organizowanej w ramach wdrażania projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego", w Bolesławcu. Projekt jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Omawiana tematyka dotyczyła zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz e-usług.

Organizatorzy konferencji przedstawili koncepcję struktury organizacyjnej wdrażanego systemu SIP, którą tworzą wybrane gminy północno-zachodniej części województwa oraz Jednostka Centralna tj. Referat Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec.  Następnie omówiono obszary działania systemu, podzielone na 12 grup tematycznych (w tym m.in. planowanie przestrzenne, turystyka i rekreacja, ochrona zdrowia i polityka społeczne, interaktywny plan miasta). Przedstawiony został także zakres działań Jednostki Centralnej, odpowiedzialnej za prowadzenie projektu.

Biorący udział w konferencji przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii zaprezentowali zasoby Geoportalu Dolny Śląsk oraz omówili możliwości jego wykorzystania przez partnerów biorących udział w projekcie gminnym. Szczególną uwagę zwrócono na moduł prezentujący plany urządzeniowo-rolne gmin oraz możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu oraz planowaniu przestrzennym gminy.