Surowce skalne i wody lecznicze

   Baza została opracowana w systemie GIS na podstawie decyzji wydanych przez Geologa Województwa na eksploatacje złóż surowców skalnych i wód leczniczych. Baza zawiera część graficzną z wykreślonymi obszarami i terenami górniczymi oraz część opisową z informacjami m.in. o rodzaju wydobywanego surowca, sposobie wydobycia, wielkości wydobycia, czasie eksploatacji złoża i innymi.
   Baza została opracowana w 2009 roku i jest cyklicznie aktualizowana.