Bazy tematyczne DIIP

   Tworząc wojewódzką infrastrukturę informacji przestrzennej w Dziale ds. DIIP opracowano bazy tematyczne, które uzupełniają podstawowe opracowania kartograficzne wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

   Bazując na danych zebranych w Wydziale Geodezji i Kartografii jak również danych udostępnionych przez poszczególne wydziały urzędu marszałkowskiego, jednostki budżetowe oraz placówki naukowe przygotowano następujące moduły mapowe poruszające zagadnienia środowiskowe, społeczne i ekonomiczne:

Na chwilę obecną udostępniono następujące moduły:

Ponadto Dział ds. DIIP jest w posiadaniu następujących baz danych, które zasilają Dolnośląską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej:

  • System geometrycznych pól odniesień przestrzennych