Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

3. Zasady przyznawania dotacji

Z dniem 1 stycznia 2011 r., ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, w zakresie ustalonym ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, udzielana jest pomoc finansowa na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w następujących dokumentach:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowych:

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA OCHRONĘ, REKULTYWACJĘ I POPRAWĘ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH

1. Uchwała Nr 2943/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Uchwała 2943/VI/20

Wzór tablicy "Droga dojazdowa do gruntów rolnych" (format jpg)

2. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim położonych na terenach podgórskich i górskich dla celów obniżenia podatku rolnego.

 

- dotacje celowe:

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA OCHRONĘ, REKULTYWACJĘ I POPRAWĘ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH

UCHWAŁA NR 6011/V/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2053/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:

Uchwała nr 6011/V/18 

Wzór tablicy "Zbiornik Retencji Wodnej" (format jpg)