Dotacje - ochrona gruntów rolnych

Moduł przedstawia dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w latach 2011-2014. Podziału dotacji na poszczególne zadania dokonał Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W zakresie dotacji udzielonych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych znajdują się następujące zadania:

  • usuwanie kamieni na gruntach ornych
  • odkrzaczanie gruntów rolnych
  • zagospodarowanie na trwały użytek zielony
  • użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej

Po kliknięciu na narzędzie „identyfikacja obiektu" pojawiają się informacje dotyczące wybranego zadania, w tym jego lokalizacja, rok udzielenia dotacji oraz jej wysokość.