GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

geoportal.dolnyslask.pl - zobacz więcej!

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

Usługi WMS dla danych z Geoportalu Dolny Śląsk

W ramach Geoportalu Dolny Śląsk udostępnione zostały serwisy mapowe w formie usług WMS. Poniżej lista dostępnych map i ich adresy:

1. Aglomeracje ściekowe:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_aglomeracje/MapServer/WMSServer

2. Występowanie barszczu Sosnowskiego:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_BarszczSosnowskiego/MapServer/WMSServer

3. Poprawa bezpieczeństwa:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_bezpieczenstwo/MapServer/WMSServer

4. Dotacje – ochrona gruntów rolnych:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_dotacje/MapServer/WMSServer

5. Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_DSS/MapServer/WMSServer

6. Dziedzictwo kulinarne:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_dziedzictwo_kulinarne/MapServer/WMSServer

7. Mapa akustyczna:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_halas/MapServer/WMSServer

8. Imprezy kulinarne:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_imprezy_kulinarne/MapServer/WMSServer

9. Lokalne Grupy Działania:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_lgd/MapServer/WMSServer

10. Gospodarka odpadami:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_Odpady/MapServer/WMSServer

11. Piękna Wieś Dolnośląska:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_piekna_wies/MapServer/WMSServer

12. Plany urządzeniowo – rolne gmin:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_pur/MapServer/WMSServer

13. Rybactwo śródlądowe:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_RYBY/MapServer/WMSServer

14. Obiekty sportowe:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_Sport/MapServer/WMSServer

15. Szlaki kulturowe:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_Szlaki_kulturowe/MapServer/WMSServer

16. Szlaki podziemne:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_Szlaki_podziemne/MapServer/WMSServer

17. Agroturystyka i Zagrody edukacyjne:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_agro_zag/MapServer/WMSServer

18. Specjalne Strefy Ekonomiczne:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_SSE/MapServer/WMSServer

 

Web Map Service (WMS) to stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP. Każdy użytkownik może przeglądać (bez możliwości wprowadzania zmian) wszystkie udostępnione informacje lub tylko wybrane warstwy.