Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

c. Analiza

Analiza zapotrzebowania na scalenia gruntów rolnych wsi województwa dolnośląskiego powstała z konieczności wskazania na terenie województwa dolnośląskiego obszarów wiejskich szczególnie wymagających uporządkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, poprzez wykonanie jednego z zabiegów urządzeniowo-rolnych, jakim jest scalenie gruntów.

Dane, wykorzystywane podczas tworzenia Analizy zapotrzebowania na scalenia gruntów rolnych, pozyskano z Planów urządzeniowo-rolnych gmin sporządzanych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego, a koordynowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. Analiza opracowanych Planów pozwoliła na wybranie informacji, które posłużyły do budowy Bazy Obiektów Scaleniowych, pozwalającej na wskazanie i uszeregowanie obrębów Dolnego Śląska, według zapotrzebowania na prace scaleniowe.

Kolejnym etapem realizacji zapisów Analizy zapotrzebowania na scalenia gruntów rolnych będzie organizowanie przez Geodetę Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii spotkań z przedstawicieli gmin i powiatów, podczas których zostaną oni zapoznani zarówno z wynikami Analizy jak i podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi realizacji scalenia gruntów. Będzie to okazja do określenia wstępnego stopnia poparcia dla przeprowadzenia przedmiotowych prac w danej wsi.

Do pobrania:

Analiza zapotrzebowania na scalenia gruntów rolnych wsi województwa dolnośląskiego (format pdf)