Poprawa bezpieczeństwa

   Baza prezentująca lokalizację placówek biorących udział w programie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak". W przygotowaniu warstwy dotyczące bezpieczeństwa na stokach oraz pożarnictwa.