Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

 

BAZA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BOUP)

Baza obiektów użyteczności publicznej (BOUP) powstała na podstawie danych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla województwa dolnośląskiego (BDOT  i  BDOT10k) oraz na podstawie wielu materiałów źródłowych takich jak: 

 • Państwowy Rejestr Granic,
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
 • Baza danych TERYT,
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),
 • dane z Kuratorium Oświaty oraz rejestry prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 • dane dotyczące obiektów sakralnych oraz zasięgi diecezji i  parafii,
 • dane z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
 • dane gromadzone przez Wydział Turystyki UMWD,
 • dane gromadzone przez Wydziale Sportu i Rekreacji UMWD oraz informacje pozyskane w gminach,
 • dane związane z ochroną zdrowia gromadzone przez Wydziale Zdrowia UMWD oraz Urząd Wojewódzki,
 • dane gromadzone w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego,
 • dane gromadzone przez instytucje kultury, np. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego,
 • dane  z Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • dane z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dotyczące lokalizacji siedzib: regionalnych dyrekcji, nadleśnictw i leśnictw,
 • inne dostępne rejestry oraz wykazy prowadzone przez właściwe urzędy, organy lub instytucje.

Baza Obiektów Użyteczności Publicznej BOUP obejmuje swym zasięgiem obszar  województwa dolnośląskiego i stanowi  uzupełnienie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Została wykonana
w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL – 1992".

 

Baza Obiektów Użyteczności Publicznej BOUP udostępniana jest w formacie SHP.

 

Fragment tabeli atrybutów:

 

PLACÓWKI ADMINISTRACYJNE

 

PORTY LOTNICZE

 Zakres informacyjny BOUP obejmuje dane w postaci punktowej:

 • placówki administracyjne – PA (urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, urzędy celne, urząd  statystyczny, urzędy pracy, urzędy pocztowe, urzędy skarbowe, izbę skarbową, siedziby nadleśnictw, leśnictw oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych)
 • placówki opiekuńcze – PO (domy opieki społecznej,  placówki opiekuńczo-wychowawcze)
 • placówki sądowe – PK (sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, prokuratury apelacyjne, okręgowe, rejonowe, zakłady karne, poprawcze, areszty śledcze)
 • placówki oświatowe – PS (przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, policealne, gimnazja, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe)
 • obiekty sportowe – OS (baseny, hale  sportowo-widowiskowe, stadiony, place sportowe, bieżnie, tory żużlowe, skocznie narciarskie, sztuczne stoki, wyciągi  narciarskie, orliki)
 • obiekty kultury – OK (teatry, operę, operetkę, filharmonie, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy  kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki  badań i dokumentacji w różnych dziedzinach)
 • obiekty turystyczne – TT (hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, kempingi, domy młodzieżowe, schroniska)
 • informacja turystyczna – IT (punkty informacji turystycznej)
 • obiekty związane z ochroną zdrowia – OZ (szpitale, placówki podstawowej opieki zdrowotnej,  stacje pogotowia ratunkowego)
 • świątynie – SW (siedziby kurii, parafii, świątynie chrześcijańskie i niechrześcijańskie, domy parafialne)
 • policja – PP (komendy policji wojewódzkiej i powiatowej, komisariaty i posterunki policji, komendy straży gminnych, oddziały dzielnicowych straży gminnych)
 • straż – ST (jednostki OSP, ratowniczo – gaśnicze PSP)
 • dworce – DW ( dworce kolejowe i autobusowe)
 • porty lotnicze – PL ( dworzec lotniczy pasażerski, towarowy, wielofunkcyjny, aerokluby, lotnisko sportowe, sanitarne i prywatne)

oraz zakres informacyjny w postaci obszarów:

 • zasięgi diecezji , dekanatu, parafii – SW
 • zasięgi szkół  podstawowych i gimnazjalnych – PS
 • zasięgi okręgów wyborczych – OW 

Wybrane warstwy z baza BOUP dostępna są na stronie geoportal.dolnyslask.pl w module "Baza Obiektów Uzytecznosci Publicznej". Kolejne serwisy zostną opublikowane wkrótce. Zapraszamy do korzystania.