Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Zaktualizowany moduł „Mienie Województwa” już na Geoportalu Dolny Śląsk

Zaktualizowany moduł przedstawia lokalizację oraz aktualne wykorzystanie nieruchomości gruntowych i budynków będących we władaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednostek posiadających i nieposiadających osobowość prawnej (z wyłączeniem dróg wojewódzkich). Na mapie pokazany jest między innymi przebieg linii kolejowych przejętych przez Województwo Dolnośląskie na obszarze Dolnego Śląska. Dane przedstawione w module prezentują stan Mienia Województwa na dzień 31 grudnia 2019 roku i aktualizowane są w cyklach rocznych.

Moduł dostępny jest pod tym adresem >>

Moduł powstał przy współudziale Wydziału Mienia Wojewódzkiego - Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy jako element realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.