Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

XLIII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

We Wrocławiu, w dniu 16 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, który został zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na poziomie wojewódzkim do konkursu zostały złożone Założenia do projektu scalenia gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, które zdobyły maksymalną liczbę punktów i zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego.

Założenia do Projektu scalenia gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica opracowane zostały przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu na wniosek Starosty Świdnickiego. Powierzchnia obszaru scalenia wszystkich gruntów wynosi  1 715,80 ha. Z wnioskiem o przeprowadze-nie scalenia gruntów wystąpiło 96,3% właścicieli gospodarstw rolnych. Natomiast udział powierzchni właścicieli gruntów, którzy złożyli wnioski o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, do całkowitej powierzchni scalenia gruntów wynosi 94,6%. Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów realizowane będzie w latach 2019 – 2023.

Życzymy Kolegom z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Kartografii powodzenia na etapie ogólnopolskim konkursu.