Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

VI edycja Konkursu „Wmapuj się w Geoportal Dolny Śląsk"

To już kolejna edycja Konkursu!

Do 31 marca 2022 roku trwa konkurs „Wmapuj się w Geoportal Dolny Śląsk" organizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Koła Naukowo-Badawczego GIS Politechniki Wrocławskiej, w ramach obchodów światowego dnia GIS – GISday 2021.

Celem Konkursu jest propagowanie rozwiązań Systemów Informacji Geograficznej i Geoportalu Dolny Śląsk, wzbogacenie procesu nauczania treścią GIS oraz zwiększenie wiedzy na temat regionu. Skierowany jest on do uczniów szkół średnich oraz studentów dziennych uczelni wyższych  dowolnych kierunków.

Ogólne zasady konkursu:

  1. Stwórz mapę obejmującą teren Dolnego Śląska, przedstawiającą dowolne aspekty przestrzeni odnoszące się do środowiska naturalnego lub przekształconego wskutek działalności człowieka (tj. zjawiska przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i gospodarcze).
  2. Pracuj
  1. Skomponuj jedną lub kilka warstw graficznych (powiązanych tematycznie). Obiekty na warstwach mogą być reprezentowane przez punkty, linie lub powierzchnie wraz z tabelami atrybutów.
  2. Obejmij zasięgiem obszar całego województwa dolnośląskiego lub jego część (obszar nie mniejszy niż 5 sąsiadujących ze sobą powiatów).
  3. Wykorzystaj gotowy podkład mapowy udostępniony przez Organizatora w postaci WMS lub WMTS:

WMS:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_miejscowosci/MapServer/WMSServer

http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMSServer

WMTS:
http://geoportal.dolnyslask.pl/gprest/services/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMTS

  1. Prześlij
  • na adresy e-mail geodezja@dolnyslask.pl oraz gisday.wroc@gmail.com pracę w postaci skompresowanego pliku .zip lub .rar. Powinien on zawierać: wszystkie pliki .shp (shapefile) tworzące kompozycję, wizualizację kompozycji w pliku o rozszerzeniu .mxd (w wersji 10.4 lub niższej), biblioteki stylów (jeżeli zostały utworzone przez Uczestnika), a także pliki .jpg lub .pdf prezentujące kompozycję pracy konkursowej lub
  • wykorzystaj funkcję „Wniosek o publikację" w e-usłudze publikacji mapy Użytkownika na Geoportalu Dolny Śląsk.

 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny tutaj.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody!