Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Sprawozdanie roczne RRW-11 za 2020 rok

Poniżej znajduje się wzór obowiązującego arkusza, który należy stosować do przygotowania rocznego sprawozdania RRW–11 z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z póź.zm.) w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów, za 2020 rok.

                                    

Instrukcja do przygotowania i przekazania sprawozdania za 2020 rok:

1. Wzór sprawozdania przygotowany jest jako odrębny arkusz dla każdego powiatu (identyfikacja po numerze TERYT).

2. Pracownik starostwa powiatowego przygotowując sprawozdanie w postaci elektronicznej wypełnia tylko pola zielone w tabelach dla poszczególnych gmin, które są zakładkami w arkuszu sprawozdania powiatowego.

3. Każdy arkusz sprawozdania powiatowego jest tak przygotowany, że po wypełnieniu danych dotyczących wszystkich gmin należących do danego powiatu, arkusz powiatowy wypełnia się automatycznie (nie należy go wypełniać !).

4. Dotyczy to również okna (1) dotyczącego podania szacunkowego czasu (w minutach) przeznaczonego na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza oraz okna (2) dotyczącego podania szacunkowego czasu (w minutach) przeznaczonego na wypełnienie formularza. Okna te są aktywne tylko dla zestawień gminnych. W zestawieniu powiatowym szacunkowe czasy sumują i wypełniają się automatycznie.

5. Po wypełnieniu, zweryfikowaniu i zapisaniu danych, sprawozdanie w postaci elektronicznej (plik „.xlsx"), należy przekazać pocztą elektroniczną na adres ewa.borowicz@dolnyslask.pl.

6. Wersję papierową sprawozdania RRW-11 należy przekazać (odrębnie dla każdej gminy oraz sprawozdanie zbiorcze dla obszaru powiatu - w dwóch egzemplarzach) do Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

7. W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę.

UWAGA:

Sprawozdania należy przekazać w terminie do dnia 11 marca 2021 roku do Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław.

 

Pliki do pobrania:

Wykaz powiatów i gmin wg TERYT - format Excel

Wzory arkuszy wg TERYT – wszystkie w formacie Excel:

0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210
0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220
0221 0222 0223 0224 0225 0226 0261 0262 0264 0265