Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Obwody łowieckie na Geoportalu Dolny Śląsk

Moduł (dostępny w zakładce Gospodarka) przedstawia podział województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie dokonany uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/381/20 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Na mapie został przedstawiony przebieg granic 370 obwodów łowieckich znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego wraz ze wskazaniem terenów wyłączonych z obwodów łowieckich - zgodnie z art. 26 ustawy Prawo łowieckie.

Moduł Obwody łowieckie dostępny jest tutaj

Praca Wydziału Środowiska oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego sprawiła, że Województwo Dolnośląskie jest pierwszym, które podjęło uchwałę dotyczącą podziału województwa na obwody łowieckie zgodnie z nowymi wytycznymi. Dotychczas obowiązujący podział województwa ustanowiony był  rozporządzeniem wojewody z 2005 r., które oprócz opisów słownych granic obwodów nie zawierało żadnych dodatkowych elementów.

Dodatkowe elementy, które znajdziemy na mapie Obwodów łowieckich w Geoportalu Dolny Śląsk to:

1. Numeracja, rodzaj obwodu, kategoria obwodu, powierzchnia całkowita, opis przebiegu granicy obwodu łowieckiego;
2. Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo łowieckie;
3. Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego oraz procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim.

Wszystkie powyższe informacje na temat danego obwodu łowieckiego uzyskamy,
korzystając z narzędzia Identyfikacja  na Geoportalu Dolnego Śląska.

Nowy podział na obwody łowieckie pokazany na  Geoportalu Dolny Śląsk daje możliwość dokładnej weryfikacji przebiegu granic obwodów łowieckich oraz terenów wyłączonych z obwodu łowieckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym modułem i korzystania.