Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Nowy moduł - Mapa prognozowanych izolinii hałasu

Jednym najbardziej uciążliwych dla człowieka źródeł hałasu jest ruch samochodowy. Rozbudowa sieci dróg i wzrost natężenia ruchu pojazdów przyczyniają się do zwiększenia poziomu hałasu na terenach sąsiadujących z ciągami komunikacyjnymi. Mieszkańcy tych terenów coraz mocniej odczuwają negatywy wpływ hałasu na swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

W celu poprawy negatywnego odziaływania akustycznego na terenach narażonych na hałas Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przygotował Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego stosownymi uchwałami w zakresie:

W programach określono działania naprawcze które powinny zostać zrealizowane na analizowanych terenach.

Moduł hałasu dostępny na geoportalu powstał na podstawie danych zawartych w tych Programach. Mapa przedstawia prognozowany rozkład izolinii hałasu po zaproponowanych działaniach naprawczych.

 

mapa prognozowanych izolinii hałasu

 

Rozkład poziomu hałasu wyrażony jest wskaźnikiem LDWN oraz wskaźnikiem LN:

WSKAŹNIK LDWN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz.6:00),

WSKAŹNIK LN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz.6:00).
 

Programy zostały sporządzone dla:

  • dróg krajowych (oraz dróg, które od momentu wykonania mapy akustycznej utraciły status drogi krajowej i obecnie są to odcinki dróg wojewódzkich oraz drogi gminnej),
  • dróg wojewódzkich,
  • dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra

na terenie województwa dolnośląskiego, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie (z wyłączeniem terenów położonych w aglomeracjach powyżej 100 tys. mieszkańców).

W ramach programów przedstawiono szereg zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych oraz wskazano kierunki działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu, co pozwoli w przyszłości poprawić stan klimatu akustycznego analizowanych obszarów.