Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Nowy moduł - Atlas litologiczny, stratygraficzny i geomorfometryczny Sudetów

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym modułem Atlas litologiczny, stratygraficzny i geomorfometryczny Sudetów", który został udostępniony na Geoportalu Dolny Śląsk. 

 

 

Dane do opracowania modułu zostały przekazane przez Pana dr Adama Góreckiego autora i redaktora kartograficznego Atlasu na podstawie porozumienia podpisanego przez Politechnikę Wrocławską i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Moduł składa się z 3 opracowań:

  • mapy geomorfometrycznej Sudetów
  • mapy litologicznej Sudetów
  • mapy stratygraficznej Sudetów.

 

 

 

Atlas został opracowany przez autora w podziale sekcyjnym w układzie 1965. W module opracowania te zostały pokazane bez podziału sekcyjnego.

Po kliknięciu na narzędzie „identyfikacja obiektu" pojawiają się informacje dotyczące wybranego wydzielenia – opis wydzelenia stratygraficznego i jego kod, opis wydzielenia litologicznego i jego kod oraz opis wydzielenia geomorfologicznego wraz z opisem utworów czwartorzędowych oraz kodem.  

Do modułu dodano także podział fizycznogeograficzny na mezoregiony, makroregiony, subprowincje, prowincje i megaregiony.

Podstawę redakcji atlasu stanowiły dane wysokościowe uzyskane z rastra mapy topograficznej w skali 1:10000 PUWG 1965 w postaci wektorów poziomic. Następnie zostały one przekształcone przez interpolację do rastra. Na tak przygotowanych danych obliczono zestaw wskaźników: wysokość  (W), spadek (SP), deniwelacja lokalna (DL), krzywizna planarna (KP) i wertykalna (KW) oraz topograficzny wskaźnik uwilgotnienia (TWU).

Elementem atlasu jest również mapa wydzieleń utworów czwartorzędowych  wyznaczonych na podstawie cech fizycznych orografi i topografi oraz treści geologicznej zawartej na arkuszach Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25000.

Pozostałe elementy atlasu to:  mapa litologiczna i mapa stratygraficzna, które zostały opracowane na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25000.

Zapraszamy do korzystania!